FacebookTwitterYoutubeInstagram

Securitatea si calitatea produselor horticole primare

Home » Masterat » Securitatea si calitatea produselor horticole primare

Programul de masterat „Securitatea şi calitatea produselor horticole primare” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti care să aibă capacitatea de a aplica tehnologii nepoluante pentru obţinerea produselor horticole calitative, stocarea acestor produse în condiţii optime în vederea asigurării unor produse horticole sigure din punct de vedere alimentar, în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Se urmăreşte să se aducă masteranzilor o viziune actuală a bazelor ştiinţifice şi a progreselor obţinute în domeniul calităţii produselor horticole primare şi de a demonstra latura practică a aplicării lor în managementul securităţii alimentare;

Formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară evaluării şi asigurării standardelor de calitate şi securitate a produselor horticole primare;

Se urmăreşte: câştigarea expertizei necesare participării la programe de ameliorarea proprietăţilor nutritive a produselor horticole; dobândirea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice de specialitate din domeniul securităţii microbiologice a produselor horticole ; cunoaşterea noţiunilor necesare planificării experienţelor aferente cercetărilor agricole, a tehnicilor de efectuare a diferitelor analize şi determinări, prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor experimentale; cunoaşterea agenţilor patogeni ce intervin în păstrarea seminţelor, fructelor şi legumelor de provenienţă  horticolă şi a riscului contaminării microbiene cu microflora oportunistă.

Se vor oferi informaţii despre tehnicile de cercetare şi analiză statistică în vederea determinării calităţii produselor horticole precum şi investigarea reziduurilor de contaminanţi, previziune şi diagnostic ; despre cunoştinţele necesare utilizării substanţelor de sinteză în controlul proceselor de maturare şi păstrare; despre aplicarea metodelor clasice şi moderne privind decontaminarea produselor horticole primare infestate cu agenţi patogeni cu păstrarea calităţilor nutriţionale.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty