FacebookTwitterYoutubeInstagram

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

Home » Masterat » Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

Programul de masterat „Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti care să aibă capacitatea de a organiza şi conduce programe de ameliorare la specii agricole sau horticole, de  coordona unităţi specializate în producerea de sămânţă, dar şi cu competenţă în efectuarea lucrărilor de control şi certificare a loturilor semincere.

La sfârşitul programului, absolvenţii vor fi pregătiţi pentru a lucra în cadrul unor colective de ameliorare multidisciplinare, sau în cadrul fermelor specializate în realizarea unor loturi de hibridare sau loturi semincere din categoirii biologice superioare.  Cunoscând legislaţia specifică producerii şi circulaţiei seminţelor, vor putea fi cooptaţi în cadrul inspectoratelor pentru controlul calităţii seminţelor.

 

Obiective specifice

Se urmăreşte: formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară coordonării programelor de inducere a variabilităţii şi aplicare a selecţiei pentru obţinerea unor noi cultivare; câştigarea unor deprinderi în efectuarea unor lucrări specifice ameliorării plantelor şi biotehnologiilor (efectuarea hibridărilor, inducerea mutaţiilor, iniţierea de culturi de celule şi ţesuturi şi inducerea de variabilitate asupra acestora, multiplicarea prin biotehnologii a materialelor biologice neafectate de boli, utilizarea markerilor moleculari în procesul de selecţie şi identifcarea genotipurilor); cunoaşterea progreselor în domeniul biotehnologiilor; dobândirea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice de specialitate din domeniul ameliorării tuturor speciilor cultivate, atât agricole cât şi horticole; oferirea de informaţii generale despre specificul tehnologiilor de cultură a loturilor semincere, atât la speciile agricole cât şi horticole, în funcţie de provenienţa cursanţilor; oferirea de informaţii la zi privind legislaţia după care este organizat procesul de înmulţire, control şi circulaţie a seminţelor în România.

 

Perspective

Perspectivele programului de studii de masterat în „Ameliorare şi producere de sămânţă la plntele cultivate” sunt încurajatoare deoarece se acordă o importanţă extremă valorii materilului biologic cultivat. În acest context, procesul de ameliorare este un principal promotor al creşterii productivităţii în agricultură, aplicarea tehnologiilor intensive sau a unei agriculturi biologice, nu este posibilă fără baza biologică corespunzătoare. Aceasta este pusă la dispoziţia cultivatorilor de către procesul de ameliorare. O altă direcţie de acţiune a programului de masterat este asigurarea cunoştinţelor necesare celor care se ocupă cu producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty