FacebookTwitterYoutubeInstagram

Biotehnologii fitofarmaceutice

Home » Masterat » Biotehnologii fitofarmaceutice

Programul de masterat „BIOTEHNOLOGII FITOFARMACEUTICE”  din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologii Aplicate, Departamentul de Inginerie Genetică, oferă o abordare interdisciplinară, având misiunea de pregătire teoretică şi practică a unor specialişti într-un domeniu al biotehnologiei, cu elemente de noutate şi de originalitate, care contribuie la acumularea de cunoștințe suplimentare privind obținerea, producerea si analiza unor forme fitofarmaceutice, care vor sta la baza unor produse utilizate in industria fitofarmaceutică, obținute prin metode moderne oferind o alternativă deosebită produselor de sinteză chimică.

Această specializare asigură abordarea cercetărilor din domenii de vârf cu  impact asupra dezvoltării economiei naţionale care permit caracterizarea genetică a materiilor prime, identificarea unor molecule specifice, studierea originii lor metabolice, înțelegerea principiilor și a mecanismelor care controlează biosinteza metaboliților secundari, punând la dispoziție baza științifică pentru o producție de calitate și în același timp de conservare a plantelor medicinale utilizate ca materii prime.  Totodată sunt urmărite strategiile de obținere a principiilor active în condiții controlate, în culturi de celule și țesuturi, evitând astfel factorii poluanți care pot afecta culturile de plante medicinale și totodata mărind considerabil cantitatea de principii active.

Competențele dobândite de absolvenții masteratului sunt solicitate de toți factorii impicați în activitatea specifică și se obțin în baza parcurcerii curriculei care răspunde competenței profesionale și în acord cu cerințele angajatorilor, având în vedere numărul tot mai mare de companii care au ca obiect obținerea de produse utilizate în fitoterapie. Astfel, se urmărește sistematic ca absolvenții să fie capabili să răspundă în mod concret solicitărilor acestei calificări.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty