FacebookTwitterYoutubeInstagram

Management forestier

Home » Masterat » Management forestier

Programul de masterat Management forestier, Departamentul Silvicultură, cu predare în limba română vizează un areal tematic circumscris domeniului Silvicultură (conform domeniilor ARACIS). De asemenea, din punct de vedere al angajabilităţii estimate, acest domeniul al Silviculturii este în continuare foarte căutat pe piaţa muncii.

Programul de studii universitare de master „Management forestier” vine în sprijinul unei problematici noi privind managementul forestier responsabil cu care se confruntă practica silvică. Programul de studii universitare de master „Management forestier” este un  program de studii post-licenţă având drept scop o cunoaştere avansată în domeniul studiilor de licenţă, aprofundarea cunoştinţelor, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Programul de master „Management forestier” oferă o abordare interdisciplinară, având misiunea de pregătire teoretică şi practică a unor specialişti în domeniul silviculturii, cu elemente de noutate şi de originalitate, care să contribuie la acumularea de cunoștințe suplimentare privind managementul forestier.

 

Misiunea este aceea de a dezvolta bagajul de cunoştinţe formale şi informale ale masteranzilor, de a-i integra prin proiecte de cercetare originale la efortul general de conştientizare privind managementul durabil al pădurilor în condiţiile economice de piaţă, utilizarea raţională a lemnului şi a pericolului global de degradare a biodiversităţii pădurilor. În realizarea misiunii şi obiectivelor programului de master, vor fi fructificate colaborările şi parteneriatele ştiinţifice realizate cu instituţii academice din ţară şi străinătate.

Acest program de masterat are sarcina de a pregăti specialiști, care depăşind problemele intrinseci ale fiecărei discipline, să fie pregătite să performeze concepte transfrontaliere sintetizând cunoştinţele mai multor discipline şi elaborând proiecte complexe. În cadrul domeniului silvicultură, care are ca obiect de lucru ecosistemul „pădure” cu o componentă vegetală şi una animală, obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor.

Dacă studiile de licenţă îşi propun însuşirea competenţei de executare a unor proiecte de uz curent, respectiv elaborarea unor proiecte şi studii, de recoltare a produselor forestiere, corectarea torenţilor, ameliorarea unor terenuri degradate, lucrări de topometrie şi cadastru, exploatarea sistemei de maşini ş.a., masteratul îşi propune trecerea de la competenţe executive la competenţe conceptuale, de elaborarea unor proiecte şi studii complexe, care reunesc mai multe discipline sau domenii, de elaborarea unor programe, regulamente, instrucţiuni, normative, strategii, de interpretare superioară a unor date inclusiv cu instrumentul statistico–matematic şi informaţional, de ocupare a unor funcţii de conducere, de activitate în domeniul învăţământului şi cercetării deschizând calea într-o concepţie unitară şi spre o treaptă superioară, de pregătire prin studii doctorale.

 

Obiective generale

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty