FacebookTwitterYoutubeInstagram

Calitatea produselor si subproduselor viti-vinicole

Home » Masterat » Calitatea produselor si subproduselor viti-vinicole

Prin parcurgerea şi absolvirea ciclului de masterat „ Calitatea produselor şi subproduselor viti - vinicole” absolvenţii îşi dezvoltă şi acumulează cunoştinţe noi în domeniu, care le oferă şanse sporite de încadrare pe piaţa muncii cu înaltă calificare în domeniu.

Acest domeniu este foarte dezvoltat în toate ţările viticole europene în care calitatea produselor oferite consumatorilor este prioritară, lucru dovedit prin existenţa masteratelor cu această specializare.

Absolvenţii ciclului de masterat vor dobândi competenţe multiple în domeniul calităţii produselor viti-vinicole care alăturate celor însuşite în cadrul ciclului de licenţă determină o competenţă multiplă şi complexă în domeniul viti-vinicol.

Prin familiarizarea cursanţilor cu tehnologiile şi tehnicile europene din acest domeniu se creează premisele unor specialişti capabili să acceadă pe piaţa muncii de profil din Europa.

Programul urmareste formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară dezvoltării şi evaluării proiectelor vitivinicole, precum si câştigarea experienţei necesare participării la programe de cercetare şi conservare a resurselor genetice la viţa de vie, prin identificarea de soiuri şi biotipuri locale.

Aprofundarea studiilor în cadrul acestei specializări este motivată de necesitatea formării şi în ţara noastră a unor specialişti în domeniul  controlului calităţii produselor şi subproduselor viti-vinicole, specialisti care să contribuie la o mai bună gestionare a problemelor sectorului cu dimunuarea la minim posibil a falsurilor şi a produselor îndoielnice.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty