FacebookTwitterYoutubeInstagram

Conditionarea, pastrarea si degustarea vinurilor - in limba franceza

Home » Masterat » Conditionarea, pastrarea si degustarea vinurilor - in limba franceza

Programul de masterat „Condiţionarea, păstrarea şi degustarea vinurilor”  se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil, precum şi tuturor absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniul viei si vinului, a oenoturismului, a degustarii vinului, sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea profesională pe care o desfăşoară.

Parcurgerea acestui program de masterat ofera posibilitatea imbogatirii cunostiintelor privind tehnologia de obtinere a vinurilor, tehnologiile de pastrare si conditionare, prezentarii, degustarii, analizarii si comercializarii vinurilor.

Programul de masterat „Condiţionarea, păstrarea şi degustarea vinurilor” are misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de a forma specialişti care să aibă capacitatea de a se integra cu succes în mediul economic, în contextul actual când piața mondială a vinului se află într-un mare avânt.

Aprofundarea studiilor în cadrul acestei specializări este motivată de necesitatea formării unor specialişti la scară cât mai mare, în domeniul  degustării vinului, a determinării şi aprecierii calităţilor acestuia, aliniindu-ne astfel pieţei de profil din lume, unde  „gusturile” consumatorilor de vin au devenit tot mai rafinate.

Datorită faptului că producătorii de vin au devenit tot mai numeroşi, piaţa vinului a cunoscut în ultimul timp o mare dezvoltare şi diversificare. Această dezvoltare, benefică de altfel, a dus din păcate şi la înmulţirea produselor cu calităţi îndoielnice, a falsurilor care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care este necesar să cunoaştem şi să putem depista prin aprofundarea cunoştinţelor, aceste neajunsuri.

Din aceste considerente este imperios necesar să se formeze un corp de specialişti bine pregătiţi în acest domeniu, care să contribuie la o mai bună gestionare a problemelor sectorului vinicol,  cu diminuarea la minim posibil a falsurilor şi a produselor îndoielnice.

 

Master "CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET DEGUSTATION DES VINS"

Le Master "Conditionnement, conservation et dégustation des vins" s'adresse à tous les diplômés d’université ayant cette spécialisation, ainsi qu'à tous les diplômés d’université  concernés par la vigne et le vin, l’oenotourisme, la dégustation de vin, ou ceux qui ont besoin de cette spécialisation pour pouvoir faire face aux tâches découlant de l'activité professionnelle qu'ils exercent déjà.

Le programme de Master offre la possibilité d'enrichir les connaissances sur la technologie d'obtention des vins, les technologies de conservation et conditionnement, la présentation, la dégustation, l’analyse et la commercialisation des vins.

Le programme de Master "Conditionnement, conservation et dégustation des vins" a pour mission de former des spécialistes capables de s'intégrer avec succès dans l'environnement économique, dans le contexte actuel où le marché mondial du vin connaît un véritable essor.

L'approfondissement des études dans cette spécialisation est motivé par la nécessité de former des experts à plus grande échelle, dans le domaine de la dégustation de vin, de la détermination et de l'appréciation de ses qualités, s'alignant ainsi sur le marché mondial où les "goûts" des consommateurs sont devenus de plus en plus raffinés.

En raison du fait que les producteurs de vin sont devenus de plus en plus nombreux, le marché du vin s'est récemment développé et diversifié. Ce développement bénéfique, malheureusement, a également conduit à la multiplication des produits aux qualités douteuses, des contrefaçons pouvant mettre en danger la santé des consommateurs, d'où la nécessité de connaître et de découvrir ces lacunes à travers l’approfondissement des connaissances.

Pour ces raisons, il est impératif de créer une communauté de spécialistes bien formés dans ce domaine, ce qui contribuera à une meilleure gestion des problèmes de l’industrie vinicole, avec la minimisation des produits faux et douteux.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty