FacebookTwitterYoutubeInstagram

Ecodesign urban

Home » Masterat » Ecodesign urban

Pregătește specialiști în proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi urbane, sintetizând cunoştinţele mai multor discipline şi elaborând proiecte complexe, în cadrul conceptului mai larg de Smart City („un oras SMART este un oraș care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănatate și educație. Pe scurt, un oraș care folosește tehnologia pentru a îmbunătăți viața locuitorilor”).

Discipline studiate: Tehnici grafice digitale, Ecotehnologii floricole urbane, Proiectarea spațiilor verzi urbane, Cadastru verde, Planificare teritorială și urbană, Modalități de producere și asociere a speciilor lemnoase ornamentale, Ecotehnologii pomicole urbane, Impactul schimbărilor climatice asupra vegetației urbane, Analiza sistemelor de spatii verzi urbane, Grădini verticale și acoperișuri verzi, Grădini japoneze și ikebana, Tehnici de proiectare computerizată, Tehnici smart de întreținere ale spațiilor verzi, Ecotehnologii legumicole urbane, Politici și strategii europene, Sisteme de informații geografice în peisagistică, Managementul dezvoltării rurale durabile, Etică și integritate, Sisteme de cultură ale plantelor în spațiul urban, Protecția integrată a plantelor ornamentale.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty