FacebookTwitterYoutubeInstagram

Științe de laborator aplicate

Home » Licență » Științe de laborator aplicate

O nouă specializare la FHS din anul universitar 2022 - 2023!

 

Absolvenții programului de studii de licență Științe de laborator aplicate vor dobândi competențele necesare referitoare la:

- managementul laboratoarelor în domeniul științelor naturii/științelor vieții cu aplicabilitate în protecția mediului și a biodiversității, biotehnologii și siguranța alimentară;

- proiectarea laboratoarelor industriale / de cercetare cu echipamenete de laborator specifice;

- metode / tehnici de laborator, validare metode, elaborare proceduri;

- preluare date, procesare informații, interpretare, arhivare;

- audit de laborator.

 

Programa / curricula universitară acoperă toate aspectele activității într-un laborator, pornind de la organizarea acestuia după regulile GLP (Good Laboratory Practice), standardizarea unor metode de analiză în domeniul biochimiei, microbiologiei, geneticii moleculare și a biotehnologiei sau validarea unor metode deja standardizate, operarea unor echipamente sau instalații specifice și aplicarea sistemului de management al calității în vederea acreditării.

 

Plan de învățământ propus pentru anul universitar 2022-2023

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty