FacebookTwitterYoutubeInstagram

Științe de laborator aplicate

Home » Licență » Științe de laborator aplicate

Absolvenții programului de studii de licență Științe de laborator aplicate vor dobândi competențele necesare referitoare la:

- managementul laboratoarelor în domeniul științelor naturii/științelor vieții cu aplicabilitate în protecția mediului și a biodiversității, biotehnologii și siguranța alimentară;

- proiectarea laboratoarelor industriale / de cercetare cu echipamenete de laborator specifice;

- metode / tehnici de laborator, validare metode, elaborare proceduri;

- preluare date, procesare informații, interpretare, arhivare;

- audit de laborator.

 

Programa / curricula universitară acoperă toate aspectele activității într-un laborator, pornind de la organizarea acestuia după regulile GLP (Good Laboratory Practice), standardizarea unor metode de analiză în domeniul biochimiei, microbiologiei, geneticii moleculare și a biotehnologiei sau validarea unor metode deja standardizate, operarea unor echipamente sau instalații specifice și aplicarea sistemului de management al calității în vederea acreditării.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty