FacebookTwitterYoutubeInstagram

Utilizarea durabila a terenurilor agricole

Home » Masterat » Utilizarea durabila a terenurilor agricole

1. Misiunea

Formarea de specialisti in domeniul agriculturii, capabili sa identifice, sa aplice si sa dezvolte tehnologii de cultura, in concordanta cu principiile utilizarii durabile a terenurilor agricole si a valorificarii intr-un mod eficient si rational a solului, ca sursa naturala importanta.

Programul de master ,,Utilizarea durabila a terenurilor agricole”, se incadreaza in strategia de dezvoltare a Facultatii de agricultura, de imbunatatire a calitatii formarii profesionale a specialistilor in domeniu, prin studii de masterat, respectiv doctorat.

2. Obiective

 1. Aprofundarea cunostintelor de specialitate prin integrarea transversala (multidisciplinara) a conceptelor teoretice, metodologice si practice specifice utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 2. Identificarea si aplicarea specifica a metodelor moderne de cercetare in problematica utilizarii durabile a terenurilor agricole, din perspectiva multidisciplinara.
 3. Elaborarea, implementarea si managementul proiectelor de dezvoltare durabila, in conformitate cu principiile conservarii fertilitatii solurilor, ca resursa naturala.
 4. Dezvoltarea capacitatii de comunicare in diferite medii profesionale si consultanta de specialitate.
 5. Formarea capacitatii de identificare a directiilor de evolutie a problematicii utilizarii durabile a terenurilor agricole si a nevoilor individuale de dezvoltare profesionala.
 6. Colaborarea in echipe de lucru de cercetare multidisciplinara pentru elaborarea proiectelor, cu respectarea normelor deontologiei profesionale.

COMPETENȚE PROFESIONALE:

 1. Fundamentarea stiintifica a unor solutii la diverse probleme necesare utilizarii durabile a terenurilor agricole, prin integrarea conceptelor, a teoriilor si a metodologiilor specifice domeniului agricol si/sau domenii conexe.
 2. Diagnosticarea starii de sanatate/calitate a terenurilor agricole si monitorizarea calitatii solurilor in contextul utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 3. Elaborarea si implementarea unor planuri de masuri specifice conservarii si utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 4. Evaluarea tehnologica si economica a terenurilor agricole.
 5. Consultanta de specialitate, aplicarea legislatiei si a politicilor in domeniul utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 6. Managementul proiectelor de dezvoltare durabila, accesarea fondurilor pentru agricultura.

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

 1. Respectarea principiilor de etica profesionala in realizarea atributiilor profesionale.
 2. Utilizarea eficienta a metodelor si tehnicilor de comunicare in activitatile specifice muncii in echipa sau in diferite medii profesionale.
 3. Identificarea directiilor de formare profesionala, a tendintelor de evolutie a domeniului si a necesitatilor de perfectionare personala/profesionala.

3. Discipline studiate


PLAN DE INVATAMANT

*Pentru vizualizarea fisei disciplinei, efectuati click pe plan

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty