FacebookTwitterYoutubeInstagram

Legislatie sustinere teze doctorat

Home » Scoli doctorale » Susțineri publice teze doctorat » Legislatie sustinere teze doctorat

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVALUAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Criteriile minimale pentru susținerea tezei

Cerere presusţinere

Avizul comisiei de îndrumare

Propunere comisie susţinere publică

Lista de lucrări

Rezoluția conducătorului de doctorat de asumare a îndeplinirii de către teza de doctorat a cerințelor privind gradul de similitudine

Declarație pe proprie răspundere semnată de către studentul-doctorand și conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat

Document care atestă parcursul programului de studii

Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat

Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat

Procesul verbal al şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat

 

 

Instrucțiuni și standarde unice de elaborare a tezelor de doctorat în cadrul IOSUD-USAMVB TIMISOARA

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty