FacebookTwitterYoutubeInstagram

Tipizate

Home » Studenti » Tipizate

Decont abonament transport

Cerere student_decont abonament transport

Documente necesare

Informare GDPR_studenti_ro


Cerere adresată conducerii instituției pentru situația școlară (ANEXA 9)

Cerere adresată conducerii instituției pentru adeverința privind școlarizarea/ absolvirea fără examen de finalizare a studiilor/ care atestă calitatea de student în fața autorităților din afara țării (ANEXA 12)

Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 8)

Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 4)

Declarație pe proprie răspundere cu privire la pierderea/distrugerea/deteriorarea suplimentului la diplomă/foii matricole (ANEXA 11)

Vă rugam sa vă treceți pe cerere un numar de telefon la care sa fiți contactați!


Persoane de contact: BEATRICE MUZSI, CARMEN PRICOP

Telefon: 0256/277008, 0256/277118                       E-mail: office@fmvtro, [email protected]

Adresă: Calea Aradului nr. 119, Timişoara, etaj 2 (clădirea Facultății de Medicină Veterinară)

Program studenți: Luni - Vineri 0900 - 1100

1) Documentele necesare eliberării unui document universitar (Situație școlară)

2) Documentele necesare eliberării unui document universitar (Adeverință privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, Adeverința care atestă calitatea de student în fața autorităților din afara țării)

!!Cererea pentru Situația școlară, adeverința privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, adeverința privind finalizarea studiilor și adeverința care atestă calitatea de student în fața autorităților din afara țării se va depune la secretariatul facultății, iar documentele solicitate se vor ridica de la secretariat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

3) Documentele necesare eliberării programei analitice

Documentele se depun la Secretariatul facultății, iar eliberarea programei analitice se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

4) Documente necesare eliberării unui nou document universitar (Supliment la diplomă, Foaie matricolă sau anexa cu note,) pierdut/ deteriorat/ distrus/ plastifiat

Cererile se depun la Biroul Eliberări Acte de Studii iar documentele solicitate se vor elibera în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

TAXE:

NOTĂ:

Taxele au fost aprobate în Şedinţa Senatului universitar din data de 11.02.2020, 18.02.2020, 03.06.2020, 18.09.2020 și sunt valabile pentru anul universitar 2020-2021. 

Celelalte prevederi sunt în conformitate cu Ordinul MEC nr. 4156/27.04.2020 și ale Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul USAMVB Timișoara

Taxele în RON se pot achita online în contul RO21TREZ62120F330500XXXX, Trezoreria Timișoara, CUI 3487181.

! CUI-ul (Fical Code) universității trebuie menționat obligatoriu la plata online.

Taxele în EURO se pot achita online respectând condițiile de plată de mai jos:

Payment details:

Beneficiary: USAMVBT „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara

Bank: RAIFFEISEN BANK

Fiscal Code: 3487181

Account number: RO97 RZBR 0000 0600 1849 9360

SWIFT Code: RZBRROBU

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon SECRETARIAT:
+40256277008
+40256277118
Clinici Veterinare:
+40256277012
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty