FacebookTwitterYoutubeInstagram

Decont transport

Home » Studenti » Decont transport

Instructiuni privind decontarea cheltuielilor cu transportul local in comun

 

Conform prevederilor art. 128 din Legea nr.199 din 4 iulie 2023, aliniatul (3), studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru această categorie de transport. 

Studenții/masteranzii interesați să-și deconteze abonamentul de transport local emis de STPT Timișoara vor întocmi un dosar cu documentele prevăzute în Anexa nr. 1, pe care îl vor depune la Prodecanii responsabili cu activitatea studenților. 

Sumele de bani vor fi restituite doar prin transfer bancar în contul studentului/masterandului/ doctorantului deschis la Banca Raiffesein Bank România pe numele titularului legitimației de student. 

 

Instructiunile si documentele necesare deconturilor se pot descarca aici:

 

Instructiune privind decontarea cheltuielilor efectuate de studenții USVT în vederea deplasării pe mijloacele de transport local în comun 

Cerere decont

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter perasonal

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty