FacebookTwitterYoutubeInstagram

STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE

Home » Relatii internationale » STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE

STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE AGRICULTURĂ

 

Strategia de internaționalizare a Facultății de Agricultură urmează strategia universității, centrându-se pe cei trei piloni: internaționalizarea în educație, internaționalizarea în cercetare și internaționalizarea în extensie universitară și programe de mobilități.

 

Având în vedere dezvoltarea continuă a pieței forței de muncă și cerințele tot mai competitive în domeniile de referință ale Facultății de Agricultură, internaționalizarea este liantul și totodată direcția educațională în următoarea perioadă. Cu o internaționalizare a educației, structurată și axată pe o cooperare intensă cu partenerii internaționali din domeniul învățământului superior și cu un parteneriat solid cu mediul de afaceri și antreprenorial, șansele ca integrarea absolvenților pe piața forței de muncă devin tot mai mari, reușind astfel să generăm și să creăm profesioniști în domeniu.

Pentru a realiza acest deziderat, se propun următoarele direcții:

Un alt aspect important în diversificarea internațională a ofertei de studiu, va fi implementarea unor module online în limbă străină, în special pentru dobândirea anumitor competențe specifice oferite celor care doresc perfecționare în anumite domenii ale Facultății de Agricultură. Aceste module pot fi generatoare de venituri, finalizându-se cu o certificare în domeniu.

Dezvoltarea competențelor lingvistice a resursei umane din cadrul Facultății de Agricultură are rol multiplu, deoarece, pe lângă implicarea în procesul didactic din cadrul universității, se vizează dezvoltarea conceptului de ”visiting professor” prin predarea la alte universități în urma acordurilor încheiate pe diverse domenii de specialitate comune.

Avantajele acestor reciprocități vor contribui și la dezvoltarea personalității studenților, conturând viitorii profesioniști, mai ales prin îmbogățirea culturii lor generale, oferindu-le o perfecționare profesională și totodată o îmbunătățire a nivelului de limbă străină.

 

Internaționalizarea în cercetare, o direcție aflată tot mai mult în creștere, caracterizată prin colaborarea între Facultatea de Agricultură și instituții din diverse țări ale globului, cu scopul de a împărtăși resurse, expertiză și problematici actuale, are avantajul de a dezvolta atât proiecte comune, inovative și avangardiste, cât și cel de a stabiliza și concretiza rezultate imediate, necesare dezvoltării instituționale și poziționării universității în poluri de excelență, respectiv ranking-uri internaționale.

Concretizarea direcțiilor în internaționalizarea cercetării va implica:

 

 

 

Prin internaționalizarea extensiei universitare se va contribui la promovarea valorilor de cetățenie globală, dezvoltarea competențelor interculturale ale studenților și personalului din universitate, cât și la colaborarea cu comunitatea non-academică internațională pentru a transmite cunoștințe, resurse și experiențe.

Se va pune accentul pe:

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty