TwitterYoutubeInstagram

Regulamente

Home » Documente USVT » Regulamente

 

Carta universitară

 

Contractul colectiv de muncă nr. 189 din 22 iunie 2022

 

Cod de conduită - prevenția și sancționarea incidentelor antisemite

 

LISTA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE ÎN VIGOARE

 

REGULAMENTE

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

Codificare

Ed./
Rev.

Observatii
data aprobarii
1

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara

USVT - R001 4/0 13.11.2023
Anexa 1 - Procedura privind acordarea burselor în cadrul USVT USVT – R001 – F01 4/0 13.11.2023
Anexa 2 - Cerere acordare bursă de excelenţă olimpică I/internaţională, performanță, de performanţă sportivă USVT – R001 – F02 4/0 13.11.2023
Anexa 3 - Cerere acordare bursă socială USVT – R001 – F03 4/0 13.11.2023
Anexa 4 - Documente necesare depunerii dosarului de bursă socială USVT – R001 – F04 4/0 13.11.2023
Anexa 5 - Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent supuse impozitului pe venit USVT – R001 – F05 4/0 13.11.2023
Anexa 6 - Acord olograf GDPR student şi membrii familiei USVT – R001 – F06 4/0 13.11.2023
Anexa 7 - Cerere acordare bursă de ajutor social ocazional USVT – R001 – F07 4/0 13.11.2023
Anexa 8 - Cerere acordare bursă specială USVT – R001 – F08 4/0 13.11.2023
Anexa 9 - Cerere acordare bursă din venituri proprii USVT – R001 – F09 4/0 13.11.2023
Anexa 10 - Declaraţie pe proprie răspundere USVT – R001 –F010 4/0 13.11.2023
Anexa 11 - Lista situațiilor întocmite de către comisia de acordarea a burselor la nivelul facultății USVT – R001 –F011 4/0 13.11.2023
Anexa 11a - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse de excelenţă olimpică I/internaţională USVT – R001 –F11a 4/0 13.11.2023
Anexa 11b - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse de performanță categoria I USVT – R001 –F011b 4/0 13.11.2023
Anexa 11c - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse de performanță categoria II USVT – R001 –F011c 4/0 13.11.2023
Anexa 11d - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse de performanță pentru cercetare USVT – R001 –F011d 4/0 13.11.2023
Anexa 11e - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse sociale USVT – R001 –F011e 4/0 13.11.2023
Anexa 11f - Tabel nominal cu studenții beneficiari ai burselor speciale USVT – R001 –F011f 4/0 13.11.2023
Anexa 11g - Tabel nominal cu studenții beneficiari de burse de performanță sportivă USVT – R001 –F011g 4/0 13.11.2023
Anexa 11h - Tabel nominal cu studenții beneficiari ai burselor din venituri proprii USVT – R001 –F011h 4/0 13.11.2023
2

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului relații publice și evenimente

USVT - R002

4/0

02.11.2022

3

Regulament de funcţionare a Comisiei pentru probleme studenţeşti

USVT - R003 2/0 23.09.2022
4

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R004

2/1

08.05.2019

5

Regulamentul de funcționare a Direcției economice din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții  „Regele Mihai I” din Timişoara

USVT - R005

2/0

31.01.2023

6

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

USVT - R006

2/2

25.10.2023

Anexa 1 - Acord de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică USVT - R006-F01 2/2 25.10.2023
Anexa 2 - Convenție privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat USVT - R006-F02 2/0 29.06.2023
7

Regulament de funcționare al Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)

USAMVBT - PG 001 R007

1/5

13.09.2019

8

Regulament de organizare și funcționare a Direcției General Administrative

USVT - R008

2/0

23.11.2022

9

Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie

USAMVBT - PG 001 R009 1/1 03.07.2019
10

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei didactice a Senatului Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R010

3/0

02.11.2022

11

Regulamentul intern al Stațiunii Didactice Timișoara

USAMVBT - PG 001 R011

1/3

25.03.2015

12

Regulament de organizare și funcționare a Institutului de cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară

USAMVBT - PG 001 R012

1/1

11.12.2014

13

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

USAMVBT - PG 001 R013 1/2 08.05.2019
14

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R014

2/0

02.11.2022

15

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

USAMVBT - PG 001 R015

1/3

13.09.2019

16

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului social

USVT - R018

2/0

15.12.2022

17

Regulament de organizare si funcționare  al Serviciului Tehnic Investiții, Întreținere

USAMVBT - PG 001 R019

1/1

24.04.2015

18

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

USAMVBT - PG 001 R021 1/3 03.07.2019
19

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

USAMVBT - PG 001 R022

1/1

24.04.2015

20

Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice

USAMVBT - PG001 - FR - 022 - 01 2/0 16.03.2017
21

Regulament de organizare și funcționare a departamentelor didactice

USVT -  R023

3/0

18.10.2022

22

Regulament de funcționare al consiliului facultăților

USVT - R024

3/0

18.10.2022

23

Regulament privind organizarea si funcționarea Departamentului de Management al Calității

USVT - R026

4/0

23.09.2022

24

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USVT

USVT - R028

5/0 23.02.2024
  Anexa 1 - Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări USVT - R028- F01 1/0 23.02.2024
  Anexa 2 - Declaraţie pe proprie răspundere pentru confirmarea locului bugetat USVT - R028- F02 1/0 23.02.2024
25

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USVT

USVT - R029

5/0 23.02.2024
  Anexa 1 - Lista programelor de studii universitare de masterat în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT- R029- F01 4/1 23.02.2024
  Anexa 2 - Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări USVT- R029- F02 1/0 23.02.2024
  Anexa 3 - Declaraţie pe proprie răspundere pentru confirmarea locului bugetat USVT- R029- F03 1/0 23.02.2024
26

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD in USVT

USVT - R030

5/0 23.02.2024
  Anexa 1 - Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări USVT - R030- F01 1/0 23.02.2024
  Anexa 2 - Declaraţie pe proprie răspundere pentru confirmarea locului bugetat USVT - R030- F02 1/0 23.02.2024
27

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I”din Timișoara

USVT - R031 2/0 02.11.2022
Anexa 1 - Diagrama relaţiilor de colaborare şi coordonare a activităţilor ID/IFR/EP USVT - R031-F01 2/0 02.11.2022
28

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii din cadrul USVT

USVT - R032

2/0

15.12.2022

29

Regulament de funcționare a Editurii Agroprint

USVT - R033

3/0

15.12.2022

Anexa 1 - Adresă Consiliul de administrație USVT - R033-F01 3/0 15.12.2022
Anexa 2 - Formular „Bun de tipar” USVT - R033-F02 3/0 15.12.2022
Anexa 3 - Proces verbal USVT - R033-F03 3/0 15.12.2022
30

Regulament de funcționare a căminelor studențești

USVT - R034 4/1

22.09.2023

Anexa 1 - Cerere de cazare USVT – R034-F01 4/0

22.09.2023

Anexa 2a - Cerere de precazare USVT – R034-F02a 4/0

22.09.2023

Anexa 2b - Cerere de precazare USVT – R034-F02b 4/0

22.09.2023

Anexa 2c - Tabel centralizator USVT – R034-F02c 4/0

22.09.2023

Anexa 3a - Declaraţie pe proprie răspundere USVT – R034-F03a 4/0

22.09.2023

Anexa 3b1 - Contract de închiriere - Căminul 5 G USVT – R034-F03b1 4/1

22.09.2023

Anexa 3b2 - Contract de închiriere USVT – R034-F03b2 4/1

22.09.2023

Anexa 3c - Proces-verbal cu inventarul din camera USVT – R034-F03c 4/0

22.09.2023

Anexa 3d - Lista bunurilor folosite individual în cameră USVT – R034-F03d 4/0

22.09.2023

Anexa 3e - Legitimație de cămin USVT – R034-F03e 4/0

22.09.2023

Anexa 4a - Grafic ocupare mașina spălat și uscător rufe USVT – R034-F04a 4/0

22.09.2023

Anexa 4b - Condica de utilizare a mașinii de spălat și a uscătorului de rufe USVT – R034-F04b 4/0

22.09.2023

Anexa 5 - Act adiţional prelungire contract închiriere USVT – R034-F05 1/0 22.09.2023
31

Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese la Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R035 1/3 07.02.2019
32

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R036

2/0

02.11.2022

33

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Coordonare Practică Studenți

USVT - R037

3/0

18.10.2022

Anexa 1a - Planul calendaristic al activităţii de practică la nivelul U.S.V.T. USVT - R037-F01a 3/0 18.10.2022
Anexa 1b - Planul calendaristic al activităţii de practică la nivelul facultății USVT - R037-F01b 3/0 18.10.2022
Anexa 2a - Lista partenerilor de practică la nivelul U.S.V.T. USVT - R037-F02a 3/0 18.10.2022
Anexa 2b - Lista partenerilor de practică la nivelul facultății USVT - R037-F02b 3/0 18.10.2022
Anexa 3a - Situația anuală a locurilor de practică la nivelul U.S.V.T USVT - R037-F03a 3/0 18.10.2022
Anexa 3b - Situația anuală a locurilor de practică la nivelul facultăților USVT - R037-F03b 3/0 18.10.2022
34

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R038

4/0 05.12.2022

Anexa 1 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență redusă (IFR)/ la distanță (ID)

USVT - R038 - F01 4/0 05.12.2022

Anexa 2 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență

USVT - R038 - F02 4/0 05.12.2022

Anexa 3 - Protocol de colaborare susținere examen de licență/diplomă

USVT - R038 - F03 4/0 05.12.2022

Anexa 4 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă/lucrării de licenţă/disertaţie

USVT - R038 - F04 4/0 05.12.2022
Anexa 5 - Formular de colectare date absolvenți
USVT - R038 - F05 4/0 05.12.2022

Anexa 6 - Protocol de colaborare susținere examen de disertație

USVT - R038 - F06 4/0 05.12.2022
35

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - M039 6/0 28.03.2024
36

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R040 4/0 02.11.2022
Anexa 1. Chestionar pentru evaluarea mediului de învățare de către studenți USVT - R040-F01 4/0 02.11.2022
Anexa 2. Centralizatorul chestionarului pentru evaluarea mediului de învățare de către studenți USVT - R040-F02 4/0 02.11.2022
Anexa 3. Cerere recuperare absențe fără plată USVT - R040-F03 4/0 02.11.2022
Anexa 4. Cerere prelungire școlaritate USVT - R040-F04 4/0 02.11.2022
Anexa 5. Cerere întrerupere studii USVT - R040-F05 4/0 02.11.2022
Anexa 6. Cerere reluare studii USVT - R040-F06 4/0 02.11.2022
Anexa 7. Cerere mobilitate (transfer) USVT - R040-F07 4/0 02.11.2022
Anexa 7a. Cerere mobilitate (transfer) engleza USVT- R040- F07a 4/0 02.11.2022
Anexa 7b. Cerere mobilitate (transfer) franceza USVT- R040- F07b 4/0 02.11.2022
Anexa 8. Cerere reînmatriculare USVT - R040-F08 4/0 02.11.2022
Anexa 9. Cerere eliberare adeverință privind parcurgerea unei/unor perioade de studii USVT - R040-F09 4/0 02.11.2022
Anexa 10. Cerere restituire taxă de școlarizare USVT - R040-F10 4/0 02.11.2022
Anexa 11. Planul anual de evaluare a mediului de invatare USVT - R040-F11 4/0 02.11.2022
Anexa 12. Cerere eliberare programă analitică USVT- R040- F12 4/0 02.11.2022
Anexa 13. Cerere eliberare situație școlară USVT- R040- F13 4/0 02.11.2022
Anexa 14. Cerere eliberare adeverinţă privind şcolarizarea USVT- R040- F14 4/0 02.11.2022
37

Regulamentul de organizare si funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern

USVT - R042

2/0

23.11.2022

38

Regulament de organizare si funcționare a Direcției de resurse umane (DRU)

USAMVBT - PG 001 R043

1/1

23.03.2015

39

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității - CEAC

USVT - R044

3/0

23.09.2022

40

Regulament de organizare si funcționare  a Clinicilor Veterinare Universitare

USAMVBT - PG 001 R045

2/1

17.02.2021

41

Regulament intern

USAMVBT - PG 001 R046 2/3 27.04.2016
42

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea mobilităților în cadrul programului ERASMUS+

USAMVBT - PG 001 R049

2/0

03.06.2020

Anexa 1 - Carta Erasmus      
Anexa 2 - Cerere Pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F02 2/0 03.06.2020
Anexa 3 - Motivation Letter - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F03 2/0 03.06.2020
Anexa 4 - Recomandare cadru didactic - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F04 2/0 03.06.2020
Anexa 5 - Learning Agreement Student Mobility for Studies - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F05 2/0 03.06.2020
Anexa 6 - Learning Agreement Student Mobility for Traineeships - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F06 2/0 03.06.2020
Anexa 7 - Transcript of records USAMVBT - R049- F07 2/0 03.06.2020
Anexa 8 - CERTIFICAT DE ECHIVALARE a perioadelor de studiu şi plasament efectuate prin mobilităţi studenţeşti Erasmus+ (SMS/SMP) USAMVBT - R049- F08 2/0 03.06.2020
Anexa 9 - CERERE pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de predare (STA)/ de formare profesională (STT) USAMVBT - R049- F09 2/0 03.06.2020
Anexa 10 - Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching USAMVBT - R049- F10 2/0 03.06.2020
Anexa 11 - Mobility Agreement Staff Mobility For Training USAMVBT - R049- F11 2/0 03.06.2020
Anexa 12 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA103, cu țări din program USAMVBT - R049- F12 2/0 03.06.2020
Anexa 13 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA107, cu țări Partenere USAMVBT - R049- F13 2/0 03.06.2020
Anexa 14 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE USAMVBT - R049- F14 2/0 03.06.2020
Anexa 15 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENTILOR PENTRU PROGRAMUL ERASMUS+ USAMVBT - R049- F15 2/0 03.06.2020
Anexa 16 - Declaraţie pe propria raspundere privind nefinanţarea din alte surse USAMVBT - R049- F16 2/0 03.06.2020
43

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R051

4/2

11.09.2023

Anexa 1 - Procedura de vot: Referendum USVT - R051-F01

4/2

11.09.2023

Anexa 2 - Procedura de vot: Director de departament USVT - R051-F02

4/2

11.09.2023

Anexa 3 - Procedura de vot: Consiliul Departamentului USVT - R051-F03

4/1

11.09.2023

Anexa 4 - Procedura de vot: Consiliul Facultății USVT - R051-F04

4/1

11.09.2023

Anexa 5 - Procedura de vot: Senatul universitar USVT - R051-F05

4/1

11.09.2023

Anexa 6 - Procedura de vot: Preşedintele şi Vicepreşedinţii Senatului universitar USVT - R051-F06

4/1

11.09.2023

Anexa 7 - Procedura de vot: Rector USVT - R051-F07

4/2

11.09.2023

Anexa 8 - Proces - verbal Birou Electoral al Secţiei de Votare privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul USVT pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului USVT - R051-F08 1/0 11.09.2023
Anexa 9 - Proces - verbal Birou Electoral al USVT privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul USVT pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului USVT - R051-F09 1/0 11.09.2023
Anexa 10 - Proces - verbal Birou Electoral al Secţiei de Votare privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare la nivelul USVT pentru alegerea rectorului USVT - R051-F10 1/0 11.09.2023
Anexa11 - Proces - verbal Birou Electoral al USVT privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare organizat la nivelul USVT pentru alegerea rectorului USVT - R051-F11 1/0 11.09.2023
44

Regulamentul Bazei sportive a USVT

USVT - R057

2/0

29.06.2023

45

Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor si selectarea decanilor in Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I’’ din Timişoara

USVT - M058

3/1

23.02.2024

46

Metodologia de desfăşurare a concursului pentru postul de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara

USVT - M059

3/0

15.12.2022

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USVT - M059 - F01 3/0 15.12.2022
Information regarding the processing of personal data USVT - M059 - F01a 3/0 15.12.2022
47

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R060 1/1 15.09.2014
48

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată

USVT - R061 5/0 16.04.2024
Anexa 1 - Cererea de înscriere la concurs USVT - R061-F01 3/1 16.04.2024
Anexa 2 - Declarație olografă pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar USVT - R061-F02 3/0 16.04.2024
Anexa 3.1. - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru asistent universitar USVT-R061-F03.1. 1/0 16.04.2024
Anexa 3.2. - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru asistent cercetare USVT - R061-F03.2. 1/0 16.04.2024
Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea învățământului superior nr.199/2023 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate USVT - R061-F04 3/2 16.04.2024
Anexa 5 - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USVT - R061-F05 3/1 16.04.2024
Anexa 6.1. - Structura activităţii candidatului pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată USVT - R061-F06.1. 1/0 16.04.2024
  Anexa 6.2. - Structura activităţii candidatului pentru postul de asistent cercetare pe perioadă determinată USVT-R061-F06.2. 1/0 16.04.2024
  Anexa 7 - Angajament privind parcurgerea modului psihopedagogic USVT-R061-F07 1/0 16.04.2024
49

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

USAMVBT- PG001 R062

1/3

13.09.2019

50

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R063

1/1

28.06.2013

51

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R064 1/2 15.09.2014
52

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R065 1/1 08.05.2019
53

Regulament de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare

USAMVBT - PG 001 R066 2/0 08.05.2019

Anexa 1 - Cerere de finanțare - Competiția internă de Proiecte de cercetare a USAMVBT

USAMVBT- PG001 FR066-01 2/0 08.05.2019

Anexa 2 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

USAMVBT- PG001 FR066-02 2/0 08.05.2019

Anexa 3 - Acord de colaborare

USAMVBT- PG001 FR066-03 2/0 08.05.2019

Anexa 4 - Declarație privind legalitatea și corectitudinea informațiilor

USAMVBT- PG001 FR066-04 2/0 08.05.2019

Anexa 5

USAMVBT- PG001 FR066-05 2/0 08.05.2019

Anexa 6 - Grila de evaluare inițială

USAMVBT- PG001 FR066-06 2/0 08.05.2019

Anexa 7 - Grila de evaluare finală

USAMVBT- PG001 FR066-07 2/0 08.05.2019
54 Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit USVT - R067 2/1 15.09.2023
55

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - M068

2/0

02.11.2022

56

Regulament de organizare si functionare a SENATULUI Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R069

3/1

29.06.2023

57

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Agricultura

USVT - R070/1

2/0

15.12.2022

58

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Inginerie si Tehnologii Aplicate

USVT - R070/2

2/0

15.12.2022

59

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Management și Turism Rural

USVT - R070/3

2/0

18.10.2022

60

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Medicina Veterinara

USVT - R070/4

3/0

15.12.2022

61

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Inginerie Alimentară

USVT - R070/5

2/0

02.11.2022

62

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere

USVT - R070/6

2/0

15.12.2022

63

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de relatii internationale a Senatului USVT

USVT - R072

2/0

02.11.2022

64

Regulament de organizare si functionare a Comisiei Social Administrative si cu probleme studentesti  a Senatului USVT

USVT - R073

2/0

02.11.2022

65

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de extensie universitară si relatia cu mediul de afaceri a Senatului USVT

USVT - R074

2/0

02.11.2022

66

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara

USVT - R075

2/1

27.07.2023

67 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul IOSUD - Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara USVT - M076 4/0 22.05.2024
Anexa 1 - Cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare USVT - M076 - F01 3/1 22.05.2024
Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere candidat USVT - M076 - F02 3/1 22.05.2024
Anexa 3 - Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale) - document editabil USVT - M076 - F03 3/1 22.05.2024
Anexa 4 -Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale) - document editabil USVT - M076 - F04 3/1 22.05.2024
Anexa 5 - Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară) - document editabil USVT - M076 - F05 3/1 22.05.2024
Anexa 6 - Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară) - document editabil USVT - M076 - F06 3/1 22.05.2024
Anexa 7 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal USVT - M076 - F07 3/1 22.05.2024
Anexa 8 - Rezoluţia comisiei interne privind oportunitatea susținerii tezei de abilitare în domeniul ales de candidat sau într-un alt domeniu - document editabil USVT - M076 - F08 4/0 22.05.2024
Anexa 9 - Propunere comisie de abilitare - document editabil USVT - M076 - F09 1/0 22.05.2024
Anexa 10 - Declarație comisie privind evitarea conflictului de interese USVT - M076 - F10 3/1 22.05.2024
Anexa 11 - Raportul de evaluare al comisiei de abilitare - document editabil USVT - M076 - F11 3/1 22.05.2024
Anexa 12 - Planificarea operaţiunilor necesare organizării şi derulării procesului de obţinere a abilitării în IOSUD-USVT USVT - M076 - F12 3/1 22.05.2024
68 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R077 3/0 18.10.2022
69 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R078 2/0 23.11.2022
Anexa 1 - Organigrama CCOC-USVT USVT - R078-F01 2/0 23.11.2022
70 Regulament de acordare a gradației de merit personalului didactic de predare și conducere USVT - R079  2/0 20.04.2023
Anexa 1 - Cerere USVT - R079 - F01 2/0 20.04.2023
Anexa 2 - Fișă de concurs pentru acordarea gradației de merit personalului didactic USVT - R079 - F02 2/0 20.04.2023
Anexa 3 - Criterii adiționale* Pentru acordarea gradației de merit personalului didactic predare USVT - R079 - F03 2/0 20.04.2023
71 Regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS» USVT - R080  2/0 23.11.2022
Anexa 1 - Cerere tip adresată Universității de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara USVT R080-F01 2/0 23.11.2022
Anexa 2 - Declaraţie de colectare a datelor cu caracter personal al bursierilor USVT R080-F02 2/0 23.11.2022
Anexa 3 - Criterii de desfășurare a concursului USVT R080-F03 2/0 23.11.2022
72

Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științele Vieții  „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R081 3/0 18.10.2022
73 Regulament privind conferirea numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara unor săli/amfiteatre USAMVBT - PG001 R082 1/0 30.05.2017
74 Codul de etica in cercetarea stiințifică din cadrul USAMVBT USAMVBT - PG 001 R083 1/0 10.07.2017
75 Regulamentul Comisiei de Bioetica USVT - R084 2/0 02.11.2022
Anexa 1 - Cerere de aprobare a cercetării clinice USVT-R084-F01 2/0 02.11.2022
Anexa 2 - Cerere de aprobare a propunerii de cercetare pe animale USVT-R084-F02 2/0 02.11.2022
Anexa 3 - Cerere de aprobare a propunerii de studii pe subiecţi umani USVT-R084-F03 2/0 02.11.2022
Anexa 4 - Model pentru formularul de consimțământ USVT-R084-F04 2/0 02.11.2022
Anexa 5 - Aviz Comisie de Specialitate USVT-R084-F05 2/0 02.11.2022
Anexa 6a - Decizia Comisiei de Bioetică USVT-R084-F06a 2/0 02.11.2022
Anexa 6b - Decizia Comisiei de Bioetică USVT-R084-F06b 2/0 02.11.2022
76 Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R085 1/0 31.10.2017
77

Regulament privind elaborarea statelor de funcții în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R086 2/0 02.11.2022
Anexa 1 - Adresă state de funcții USVT-R086-F01 2/0 02.11.2022
Anexa 2 - Tabel nominal cu cadrele didactice consultate în vederea întocmirii statelor de funcții USVT-R086-F02 2/0 02.11.2022
Anexa 3 - Tabel nominal privind comunicarea normei didactice prevăzute în statul de funcții (postul didactic ocupat) USVT-R086-F03 2/0 02.11.2022
78

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT - R087 2/0 30.03.2023
79 Regulament pentru premierea rezultatelor activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R088 1/0 06.07.2018
80 Regulament de desfășurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R089 2/0 23.11.2022
Anexa 1 - Solicitare activităţi în cadrul programului VADA USVT - R089 - F01 2/0 23.11.2022
Anexa 1.1 - Anunț recrutare voluntari USVT - R089 - F01.1 2/0 23.11.2022
Anexa 1.2 - Proces verbal comisie de selectie voluntari USVT - R089 - F01.2 2/0 23.11.2022
Anexa 2 - Cerere înscriere voluntar USVT - R089 - F02 2/0 23.11.2022
Anexa 3 - Contract de voluntariat USVT - R089 - F03 2/0 23.11.2022
Anexa 3.1 - Fişa voluntarului USVT - R089 - F03.1 2/0 23.11.2022
Anexa 3.2 - Fișa de protecție a voluntarului USVT - R089 - F03.2 2/0 23.11.2022
Anexa 3.3 - Declarație de remitere și renunțare USVT - R089 - F03.3 2/0 23.11.2022
Anexa 3.4 - Declaraţie de remitere și renunţare de răspundere civilă USVT - R089 - F03.4 2/0 23.11.2022
Anexa 4 - Fisa de prezență voluntari USVT - R089 - F04 2/0 23.11.2022
Anexa 5 - Fișa de evaluare a voluntarului USVT - R089 - F05 2/0 23.11.2022
Anexa 6 - Competenţe USVT - R089 - F06 2/0 23.11.2022
Anexa 7 - Registrul de evidenţă voluntari USVT - R089 - F07 2/0 23.11.2022
Anexa 8 - Certificat de voluntariat USVT - R089 - F08 2/0 23.11.2022
Anexa 9 - Raport de activitate USVT - R089 - F09 2/0 23.11.2022
Anexa 10 - Registru certificate voluntari USVT - R089 - F10 2/0 23.11.2022
Anexa 11 - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USVT - R089 - F11 2/0 23.11.2022
Anexa 12 - Opis dosar voluntar USVT - R089 - F12 2/0 23.11.2022
81 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R090 2/0 23.11.2022
82 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale USVT - R093 2/1 27.07.2023
83 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară USVT - R094 2/1 27.07.2023
84 Regulament privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii de la învățământul cu frecvență USVT - R095 2/0 02.11.2022
85 Regulament de utilizare a rețelei informatice a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R096 2/0 05.12.2022
86 Regulament intern al Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USVT USVT - R097 2/0 31.01.2023
87 Regulament de organizare şi funcționare a compartimentului SSM, PSI și SU USVT - R098 2/0 02.11.2022
88

Metodologie de admitere Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar din cadrul Universităţii de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara în anul şcolar 2023 - 2024

USVT - M099 3/0 29.06.2023
Anexa 1 - Fişa de înscriere la concursul de admitere la studii de învăţământ terţiar nonuniversitar - luna / anul 2023 - 2024 USVT - M099 - F01 3/0 29.06.2023
Anexa 2 - Legitimaţie de concurs USVT - M099 - F02 3/0 29.06.2023
89 Regulamentul privind organizarea, atribuțiile şi funcţionarea Celulei de Urgență în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R101 2/0 02.11.2022
90 Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte de studii emise în străinătate la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - M-102 2/1 30.03.2023
Anexa A - Dosar de înscriere pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene USVT - M102-F01 2/1 30.03.2023
Anexa B - Dosar de înscriere pentru cetățenii străini din țările terțe USVT - M102-F02 2/1 30.03.2023
Anexa C - Dosar de înscriere pentru românii de pretutindeni USVT - M102-F03 2/1 30.03.2023
91 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R103 2/0 02.11.2022
Anexa 1 - Cerere eliberare diplomă/certificat cu procură notarială USVT - R103-F01 2/0 02.11.2022
Anexa 2 - Cerere eliberare duplicat diplomă/certificat USVT - R103-F02 2/0 02.11.2022
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere diplomă/certificat/atestat pierdut USVT - R103-F03 2/0 02.11.2022
Anexa 4 - Cerere eliberare documente universitare pierdute USVT - R103-F04 2/0 02.11.2022
Anexa 5 - Cerere eliberare act de studii nou USVT - R103-F05 2/0 02.11.2022
Anexa 6 - Cerere eliberare adeverință de autenticitate USVT - R103-F06 2/0 02.11.2022
Anexa 7 - Cerere eliberare foaie matricolă USVT - R103-F07 2/0 02.11.2022
Anexa 8 - Cerere eliberare certificat DPPD USVT - R103-F08 2/0 02.11.2022
Anexa 9 - Declarație pe proprie răspundere eliberare documente universitare USVT - R103-F09 2/0 02.11.2022
Anexa 10 - Cerere eliberare act de studii nou în cazul schimbării numelui USVT - R103-F10 2/0 02.11.2022
92 Regulament privind desfăşurarea activităţii în cadrul fondului cinegetic nr. 41 Cralovăț USVT - R104 2/0 15.12.2022
Anexa 1 - Model cerere autorizare partidă de vânătoare în scop didactic USVT-R104-F01 2/0 15.12.2022
Anexa 2 - Model lista studenţilor la specializarea/domeniul Silvicultură USVT-R104-F02 2/0 15.12.2022
Anexa 3 - Instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă USVT-R104-F03 2/0 15.12.2022
93 Regulamentul de organizare si funcţionare a Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii - I.C.B.B. - USAMVBT- R105 1/0 22.03.2021

Anexa 1 - Sigla I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F01

1/0 22.03.2021

Anexa 2 - Organigrama I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F02

1/0 22.03.2021

Anexa 3 - Lista laboratoarelor componente ale I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F03

1/0 22.03.2021

Anexa 4 - Registru intrări-ieșiri documente

USAMVBT - R105 - F04

1/0 22.03.2021

Anexa 5 - Registru comenzi analize

USAMVBT - R105 - F05

1/0 22.03.2021

Anexa 6 - Registru rezultate

USAMVBT - R105 - F06

1/0 22.03.2021

Anexa 7 - Registru comenzi reactivi și consumabile

USAMVBT - R105 - F07

1/0 22.03.2021

Anexa 8 - Rapoarte de analiză

USAMVBT - R105 - F08

1/0 22.03.2021

Anexa 9 - Buletine de analiză

USAMVBT - R105 - F09

1/0 22.03.2021

Anexa 10 - Studiu

USAMVBT - R105 - F010

1/0 22.03.2021

Anexa 11 - Lista personal laborator

USAMVBT - R105 - F011

1/0 22.03.2021

Anexa 12 - Decizie numire RMC-L

USAMVBT - R105 - F012

1/0 22.03.2021

Anexa 13 - Decizie numire responsabili analiză/serviciu

USAMVBT - R105 - F013

1/0 22.03.2021

Anexa 14 - Decizie responsabil managementul riscului

USAMVBT - R105 - F014

1/0 22.03.2021

Anexa 15 - Decizie responsabil managementul deșeurilor

USAMVBT - R105 - F015

1/0 22.03.2021

Anexa 16 - Plan operațional anual

USAMVBT - R105 - F016

1/0 22.03.2021

Anexa 17 - Raport anual de activitate laborator

USAMVBT - R105 - F017

1/0 22.03.2021

Anexa 18 - Raport anual de activitate Departament de cercetare

USAMVBT - R105 - F018

1/0 22.03.2021

Anexa 19 - Plan anual de cercetare Departament de cercetare

USAMVBT - R105 - F019

1/0 22.03.2021
94 Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Secretariat General USVT - R106 2/0 02.11.2022
95 Regulamentul de organizare si funcţionare a Centrului de Transfer Tehnologic - CTT - USVT - R107 2/0 31.01.2023
96

Metodologie privind prelungirea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru funcția de asistent universitar

USVT- M 108 2/1 11.09.2023

Anexa 1 - Cerere de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată

USVT- M 108- F01 2/0 11.09.2023

Anexa 2 - Referat de apreciere privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

USVT- M 108- F02 2/0 11.09.2023

Anexa 3 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor necesare prelungirii contractului de muncă pe perioadă determinată pentru postul de asistent universitar

USVT- M 108- F03 2/0 11.09.2023
97 Regulament  privind alegerea reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și Senatul universitar din USVT USVT – R109 1/1 23.11.2022
Formular de candidatură pentru membru  în structurile de conducere din cadrul Universității de Științele Vieţii „Regele Mihai I ” din Timișoara  USVT – R109-F01 1/1 23.11.2022
98 Regulament privind organizarea și funcționarea Oficiului juridic USVT – R110 1/0 20.04.2023
99 Regulament de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control intern managerial din USVT USVT - R111 1/0 05.05.2023
Anexa 1 - Registrul de riscuri USVT - R111 - F01 1/0 05.05.2023
Anexa 2 - Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie .... USVT - R111 - F02 1/0 05.05.2023
Anexa 3 - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial USVT - R111 - F03 1/0 05.05.2023
Anexa 4 - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării USVT - R111 - F04 1/0 05.05.2023
Anexa 5 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20..... USVT - R111 - F05 1/0 05.05.2023
100 Privind organizarea și funcționarea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara USVT - R112 1/0 05.05.2023
101 Regulamentul Universităţii Ştiiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea mandatului sau funcției USVT - R113 1/0 05.05.2023
Anexa 1 - Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției USVT - R113 - F01 1/0 05.05.2023
Anexa 2 - Registrul declarațiilor și bunurilor USVT - R113 - F02 1/0 05.05.2023
Anexa 3 - Proces verbal situație bunuri USVT - R113 - F03 1/0 05.05.2023
Anexa 4 - Depuse conform legii nr. 251/2004 în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara USVT - R113 - F04 1/0 05.05.2023
102 Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Universităţii de Ştiinţele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timişoara USVT - M114 1/0 05.05.2023
Anexa 1 - Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate USVT - M114 - F01 1/0 05.05.2023
103 Regulament privind organizarea şi funcţionarea grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate la nivelul Universităţii de Ştiinţele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timişoara USVT - R114 1/0 31.05.2023
104 Metodologie privind doctoratul în cotutelă USVT - M115 1/0 27.07.2023
Anexa 1 - Cerere de cotutelă USVT - M115 - F01 1/0 27.07.2023
Anexa 2 - Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba română) USVT - M115 - F02 1/0 27.07.2023
Anexa 3 - Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză) USVT - M115 - F03 1/0 27.07.2023
Anexa 4 - Model de acord de cotutelă intern USVT - M115 - F04 1/0 27.07.2023
Anexa 5 - Model de acord de cotutelă extern naţional USVT - M115 - F05 1/0 27.07.2023
Anexa 6 - Model de acord de cotutelă extern internaţional USVT - M115 - F06 1/0 27.07.2023
105 Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC - Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USVT din Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara USVT-R116 1/0 16.05.2024

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty