FacebookTwitterYoutubeInstagram

Volume de lucrari stiintifice

Home » Publicatii » Volume de lucrari stiintifice

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Stiintifice. Management Agricol."
The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ si este indexat în următoarele Baze de Date Internationale: EBSCO, CABI Full Text.
The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: EBSCO, CABI full text.

Pentru detalii va rugam sa consultati urmatoarele meniuri (for details please see the following menu):

 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMISOARA
Banat´s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara
 
FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL
Faculty of Agricultural Management
 
 
  LUCRARI STIINTIFICE MANAGEMENT AGRICOL
SERIA I
 
SCIENTIFIC PAPERS AGRICULTURAL MANAGEMENT
SERIES I
 
 VOL. XVI(1), XVI(2), XVI(3), XVI(4)
 
EDITURA AGROPRINT
TIMISOARA
 
ISSN:1453-1410
E-ISSN: 2069 - 2307
 

 
PUBLICATII STIINTIFICE PROPRII, 2005 - 2010

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty