FacebookTwitterYoutubeInstagram

Licenta

Pentru ciclul licență, Facultatea de Management și Turism Rural vine în întâmpinarea viitorilor studenți cu 3 programe de studiu:

 

Absolvenții facultății noastre își pot desfășura activitatea în următoarele domenii:

La finalizarea celor patru ani de studiu diploma și titlul obținut de absolvenți este cel de inginer.

În anul academic 2020/2021, în cadrul Ciclului Licenţă-ZI, pentru cele trei specializări, numărul total al studenţilor din cadrul Facultăţii de Management și Turism Rural este de 414, gruparea lor pe specializări regăsindu-se mai jos.   

                                                                                                                                                                    

Număr studenţi licenţă – ZI pentru anul universitar 2020/2021

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenţi

Buget

Taxă

Total

1

Inginerie şi management în administrarea afacerilor

I

28

11

39

II

29

1

30

Inginerie economică în agricultură

III

21

3

24

IV

29

2

31

TOTAL

107

17

124

2

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

I

28

27

55

II

32

1

33

III

32

2

34

IV

28

3

31

TOTAL

120

33

153

3

Inginerie şi management în industria turismului

I

29

15

44

II

28

-

28

III

31

2

33

IV

28

4

32

TOTAL

116

21

137

TOTAL GENERAL

343

71

414

 

Durata studiilor, pentru toate specializările menţionate, este aliniată Hotărârii de la Bologna şi este de 4 ani.

Informaţii suplimentare despre organizarea ciclului de licenţă se pot obţine accesând meniul „Forme de învăţământ” de pe site-ul Universităţii. Informaţii despre examenul de admitere găsiţi aici.


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR AGRICOLE”

Misiunea programului de studii este de a forma specialiști, în domeniul de licență inginerie și management, cu o bogată și diversă instruire teoretică și practică, capabili să gestioneze probleme legate de: economia producției agricole, economia și dezvoltarea spațiului rural, gestiunea și administrarea afacerilor, politici agricole și dezvoltare rurală, piața produselor agroalimentare, fiscalitate și finanțare a economiei rurale.

Obiectivele programului de studii urmăresc dobândirea de către absolvenți a următoarelor competențe:

Plan de învățământ - Ingineria și managementul afacerilor agricole - IMAA

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ ȘI AGROTURISM”

 

Misiunea programului de studii constă în:

 

Obiectivele generale ale programelor de studii de licență   se desfășoară pe trei direcții: didactică (educațională)de cercetare ştiinţifică,de educaţie civică. 

Pe direcția didactică, obiectivele educaţionale specifice programului de studii de licență Inginerie și management în alimentația publică și agroturism  rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare (competențe profesionale și competențe transversale), sunt structurate pe cele trei dimensiuni:

 

1.Obiective cognitive asigură:

 

2.Obiective aplicative contribuie la  :

 

3.Obiective de comunicare şi relaţionale - care au drept scop cunoașterea :

 

Plan de învățământ - Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - IMAPA

 

 

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI”

Programul de studii Inginerie şi Management în Industria Turismului răspunde, în condiţiile economiei de piaţă, necesităţilor vitale de perfecţionare a specialiştilor din cadrul activităţilor manageriale de la nivelul unităţilor turistice, agenţiilor de turism etc. De asemenea, programul de studii se adresează mai ales celor implicaţi în activităţi de turism, persoanelor care activează în domeniul dezvoltării sectorului terţiar, tuturor specialiştilor cum sunt: specialiştii din cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul terţiar; specialiştii din domeniul managementului economic şi strategic al unităţilor din industria turismului şi a ospitalităţii; specialiştii care activează în Ministerul Turismului şi structurile subordonate acestuia, organizaţii nonguvernamentale care au ca obiect de activitate turismul; specialiştii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar din domeniu; specialiştii din administraţia de stat;  întreprinzători autohtoni sau agenţi economici străini; specialiştii din domeniul relaţiilor internaţionale, experţi în cadrul diverselor organisme zonale, europene şi chiar mondiale, etc.

Misiunea programului presupune:

Obiectivele programului urmăresc:

Programul de studii Inginerie şi Management în Industria Turismului are ca obiectiv principal pregătirea de specialişti cu competenţe în: 

- cunoaşterea tehnicilor şi tehnologiilor pentru realizarea produselor turistice, privite ca o înlănţuire de procese (asigurarea cazării hoteliere; producţia culinară; transporturi; investiţii; sisteme de tratament balnear; agrement; divertisment; agenţii de voiaj; echipamente specifice lanţurilor de hoteluri şi restaurante.); 

- întocmirea de proiecte de investiţii în industria turismului din fonduri europene, în industria călătoriilor şi turismului, cu creativitatea tehnică şi managerială necesară, pentru dezvoltarea domeniului şi realizarea de produse turistice oferite “pachet” consumatorului turistic.

Plan de învățământ - Inginerie și management în industria turismului - IMIT

 


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty