TwitterYoutubeInstagram

Proceduri

Home » Documente USVT » Proceduri

 

STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENULUI DE PLAGIAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

 


 

MANUAL DE BIOSECURITATE - Facultatea de Medicină Veterinară (USAMVBT- MBS-01 - Ed.1/Rev. 0)

 


 

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea, evidența şi rambursarea taxelor de şcolarizare (PRS-PO 001 - Ed.1/Rev.1)

 


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND DESFĂŞURAEA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ON-LINE  USAMVBT - PEC-PO 001

USAMVBT-PEC - PO-001

1/1

30.10.2020

Operational procedure for the conduct of online teaching activities USAMVBT-PEC - PO-001a

1/1

30.10.2020

Procédure opérationnelle concernant le deroulement des activités didactiques en ligne USAMVBT-PEC - PO-001b

1/1

30.10.2020

Raport de activitate on-line - USAMVBT-PEC- PO-001- F01

USAMVBT-PEC-PO001-F01

1/1

30.10.2020

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal studenţi

USAMVBT-PEC-PO001-F02

1/1

30.10.2020

Information regarding personal data processing for online teaching activities

USAMVBT-PEC-PO001-F02a

1/1

30.10.2020

Informations relatives au traitement des données aux caractère personnel pour le deroulement des activités didactiques en ligne

USAMVBT-PEC-PO001-F02b

1/1

30.10.2020

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal cadre didactice

USAMVBT-PEC-PO001-F03

1/1

30.10.2020

Declaraţie pe proprie răspundere studenți

USAMVBT-PEC-PO001-F04

1/1

30.10.2020

Self-declaration

USAMVBT-PEC-PO001-F04a

1/1

30.10.2020

Déclaration sur propre responsabilite

USAMVBT-PEC-PO001-F04b

1/1

30.10.2020

 


 

PROCEDURA DE SISTEM

 

Nr.
crt.

Denumire informație documentată
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

1.

ELABORAREA ȘI ȚINEREA SUB CONTROL A DOCUMENTELOR

USVT-PS 001

4/0

02.11.2022

 

2.

Lista de difuzare/retragere

USVT-PS 001-F01

4/0

02.11.2022

 

3.

Indicatorul ediţiilor/revizilor

USVT-PS 001-F02

4/0

02.11.2022

 

4.

Lista informațiilor documentate în vigoare

USVT-PS-001-F03

4/0

02.11.2022

 

5.

Lista documentelor externe

USVT-PS 001-F04

4/0

02.11.2022

 

6.

Lista abrevierilor subdiviziunilor organizatorice din cadrul USAMVBT

USVT-PS 001-F05

4/0

02.11.2022

 

7. 

Cerere de demarare elaborare/revizie documente CA USVT-PS 001-F06 4/0 02.11.2022  

8. 

Ghid de elaborare proceduri de sistem

USVT-PS 001 - Anexa 1

4/0

02.11.2022

 

9. 

Ghid de elaborare proceduri operaţionale

USVT-PS 001 - Anexa 2

4/0

02.11.2022

 

10. 

Ghid de elaborare regulamente/metodologii

USVT-PS 001 - Anexa 3

4/0

02.11.2022

 

11. 

Ghid elaborare proceduri tehnice

USVT-PS 001 - Anexa 4

4/0

02.11.2022

 

12. 

Ghid de elaborare instrucţiuni de lucru

USVT-PS 001 - Anexa 5

4/0

02.11.2022

 

13. 

Ghid de elaborare documente laboratoare de cercetare

USVT-PS 001 - Anexa 6

4/0

02.11.2022

 

14. 

Diagrama flux a procesului de elaborare a regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem/ procedurilor operaţionale

USVT-PS 001 - Anexa 7

4/0

02.11.2022

 

15. 

Diagrama flux de elaborare a procedurilor tehnice şi a instrucțiunilor de lucru

USVT-PS 001 - Anexa 8

4/0

02.11.2022

 

16. 

Diagrama flux a procesului de elaborare a documentelor în cadrul laboratoarelor de cercetare

USVT-PS 001 - Anexa 9

4/0

02.11.2022

 

 


 

Procedura de sistem - AUDIT INTERN - PS-003 (ed.3/rev.0), 23.11.2022

 


PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA IMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV2

USAMVBT-PEC - PO-003

1/4

29.10.2021

OPERATIONAL PROCEDURE FOR THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES AT THE BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” FROM TIMIȘOARA IN EPIDEMIOLOGICAL SAFETY CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF SARS-CoV2 VIRAL INFECTION

USAMVBT-PEC - PO-003a

1/4

29.10.2021

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE CONCERNANT L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS À USAMVBT DANS LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUES POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES VIRALES SARS-COV2

USAMVBT-PEC - PO-003b

1/4

29.10.2021

Plan de masuri la nivel de universitate

USAMVBT-PEC-PO003-F01

1/4

29.10.2021

Action plan

USAMVBT-PEC-PO003a-F01

1/4

29.10.2021

Plan de mesures

USAMVBT-PEC-PO003b-F01

1/4

29.10.2021

Instrucțiuni specifice

USAMVBT-PEC-PO003-F02

1/3

24.09.2021

Instructions for the organization of activities at the USAMVB “Regele Mihai I al României” from Timișoara in epidemiological safety conditions for the prevention of SARS- CoV2 viral infection

USAMVBT-PEC-PO003a-F02

1/3

24.09.2021

Instructions concernant le déroulement des activités dans les a l’intérieur USAMVB ,,Le Roi Michel I de Roumanie’’ de Timișoara dans les conditions de sécurité épidémiologiques pour la prévention des maladies virales SARS-COV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F02

1/3

24.09.2021

Plan de curățenie și dezinfecție

USAMVBT-PEC-PO003-F03

1/2

24.09.2021

Proces verbal de instruire

USAMVBT-PEC-PO003-F04

1/1

08.10.2020

Collective training report regarding the organization and conduct of activities in the USAMVBT under epidemiological safety conditions for the prevention of SARS-CoV2 viral infections

USAMVBT-PEC-PO003a-F04

1/1

08.10.2020

Processus verbal d’instruction collective sur l’organisation et la conduite des activités dans l’USAMVBT dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies avec le virus SARS-CoV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F04

1/1

08.10.2020

Lista spaţiilor identificate pentru desfășurarea activităților didactice

USAMVBT-PEC-PO002-F05

1/0

24.09.2020

Situaţia ocupării  spatiilor pentru  izolarea temporară a cazurilor suspecte

USAMVBT-PEC-PO003-F06

1/0

24.09.2020

Oglinda  sălii model orientativ

USAMVBT-PEC-PO003-F07

1/0

24.09.2020

Grafic de curățenie spatii didactice

USAMVBT-PEC-PO003-F08a

1/1

08.10.2020

Grafic de curățenie spatii comune

USAMVBT-PEC-PO003-F08b

1/2

24.09.2021

Proces verbal de instruire cămine

USAMVBT-PEC-PO003-F09

1/1

08.10.2020

Signed statement for collective training regarding the organization and conduct of activities in the USAMVBT under epidemiological safety conditions for the prevention of SARS-CoV2 viral infections

USAMVBT-PEC-PO003a-F09

1/1

08.10.2020

Processus verbal d’instruction collective sur l’organisation et le déroulement des activités en USAMVBT dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies avec le virus SARS-CoV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F09

1/1

08.10.2020

 


Procedura operațională privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate - PEC - PO-004 (ed.2 /rev. 0), 05.08.2020


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVALUAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

USVT-CSUD - PO-001

2/0

23.11.2022

Criteriile minimale pentru susținerea tezei

USVT-CSUD-PO 001-F01

2/0

23.11.2022

Cerere presusţinere

USVT-CSUD-PO 001-F02

2/0

23.11.2022

Avizul comisiei de îndrumare

USVT-CSUD-PO 001-F03

2/0

23.11.2022

Propunere comisie susţinere publică

USVT-CSUD-PO 001-F04

2/0

23.11.2022

Lista de lucrări

USVT-CSUD-PO 001-F05

2/0

23.11.2022

Rezoluția conducătorului de doctorat de asumare a îndeplinirii de către teza de doctorat a cerințelor privind gradul de similitudine

USVT-CSUD-PO 001-F06

2/0

23.11.2022

Declarație pe proprie răspundere semnată de către studentul-doctorand și conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat

USVT-CSUD-PO 001-F07

2/0

23.11.2022

Document care atestă parcursul programului de studii

USVT-CSUD-PO 001-F08

2/0

23.11.2022

Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat

USVT-CSUD-PO 001-F09

2/0

23.11.2022

Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat

USVT-CSUD-PO 001-F10

2/0

23.11.2022

Procesul verbal al şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat

USVT-CSUD-PO 001-F11

2/0

23.11.2022

 


Procedură operaţională privind susținerea on-line a tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare - CSUD - PO-002 (ed.2 /rev. 0), 29.06.2023

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - CSUD - PO-002- F01 (ed.2/rev.0), 29.06.2023


Procedura operaţională privind recunoașterea în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a calității de conducător de doctorat sau a abilitării - USVT-CSUD-PO 003 (ed.3/rev.0), 29.06.2023

 

Anexa 1 - Cerere pentru recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării - USVT-CSUD-PO 003-F01 (ed.3/rev.0), 29.06.2023

Anexa 2 - Decizie de recunoaștere/ nerecunoaştere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării - USVT-CSUD-PO 003-F02 (ed.3/rev.0), 29.06.2023


 

Repartizare a granturilor doctorale în cadrul IOSUD - USVT - USVT-CSUD- PO-004 (ed.2/rev.0, 02.11.2022)

 

Anexa 1 - Criterii de ierarhizare în vederea obținerii granturilor doctorale - USVT-CSUD-PO 004 - F01 (ed.2/rev.0, 02.11.2022)


Procedură privind recunoaşterea de către Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate - USVT – CSUD – PO005 (ed.1/rev.0), 29.06.2023

 

Anexa 1 - Cerere pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau  într-un domeniu profesional - USVT – CSUD – PO005 -F01 (ed.1/rev.0), 29.06.2023

Anexa 2 - Atestat de recunoaștere - USVT – CSUD – PO005 -F02 (ed.1/rev.0), 29.06.2023

 


 

Procedura operationala privind analiza tezelor invalidate în cadrul Universităţii de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara - USVT-CSUD-PO006 (ed.1/rev.0), 27.07.2023

 


Accesul cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în cadrul infrastructurii de cercetare a Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara - PCIT - PO-001 (ed.2/rev.0), 05,08,2020

 


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVND MANAGEMENTUL PROIECTELOR/ CONTRACTELOR/GRANTURILOR DE CERCETARE DIN COMPETIȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

USAMVBT-PCIT-PO-002

1/0

05.08.2020

Expresie de interes - elaborare și depunere propunere proiecte cu finanțare din fonduri naționale și internaționale

USAMVBT-PCIT-PO-002-F01

1/0

05.08.2020

Expresia de interes - propunere proiecte de cercetare încheiate cu mediul economic

USAMVBT-PCIT-PO-002-F02

1/0

05.08.2020

Schema pentru depunere a proiectelor

USAMVBT-PCIT-PO-002-F03

1/0

05.08.2020

 

 


 

 Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

1.

Elaborarea documentelor de administrare a procesului didactic USVT-PEC - PO-002 2/0 23.09.2022  

2.

Plan de invatamant – română

USVT-PEC-PO 002-F01A

2/0

23.09.2022  

3.

Plan de invatamant – engleza

USVT-PEC-PO 002-F01B

2/0

23.09.2022  

4.

Plan de invatamant – franceza

USVT-PEC-PO 002-F01C

2/0

23.09.2022  
5.

Plan de invatamant ID

USVT-PEC-PO 002-F01D

2/0

23.09.2022  
6.

Plan de invatamant IFR

USVT-PEC-PO 002-F01E

2/0

23.09.2022  
7.

Nota de alocare a disciplinelor

USVT-PEC-PO 002-F02

2/0

23.09.2022  
8.

Extras individual stat functii

USVT-PEC-PO 002-F03

2/0

23.09.2022  
9.

Fisa disciplinei Ro

USVT-PEC-PO 002-F04A

2/0

23.09.2022  
10.

Fisa disciplinei En

USVT-PEC-PO 002-F04B

2/0

23.09.2022  
11.

Fisa disciplinei Fr

USVT-PEC-PO 002-F04C

2/0

23.09.2022  
12.

Fisa disciplinei ID

USVT-PEC-PO 002-F04D

2/0

23.09.2022  
13.

Fisa disciplinei IFR

USVT-PEC-PO 002-F04E

2/0

23.09.2022  
14.

Ghidul de completare a fisei disciplinei

USVT-PEC-PO 002-F05

2/0

23.09.2022  
15.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor vacante prin plata cu ora

USVT-PEC-PO 002-F06a1

2/0 23.09.2022  
16.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor rezervate temporar prin plata cu ora

USVT-PEC-PO 002-F06a2

2/0 23.09.2022  
17.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor vacante sau rezervate temporara fara plata

USVT-PEC-PO 002-F06a3

2/0 23.09.2022  
18.

Borderoul de  plata cu ora

USVT-PEC-PO 002-F07a

2/0 23.09.2022  
19.

Borderoul de  plata cu ora IFR

USVT-PEC-PO 002-F07b

2/0 23.09.2022  
20.

Borderoul de  plata cu ora ID

USVT-PEC-PO 002-F07c

2/0 23.09.2022  
21.

Borderou fara plata doctoranzi

USVT-PEC-PO 002-F07d

2/0 23.09.2022  
22.

Program activitati didactice

USVT-PEC-PO 002-F08

2/0 23.09.2022  
23.

Orar ocupare spații invatamant

USVT-PEC-PO 002-F09

2/0 23.09.2022  
24.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – Ro

USVT-PEC-PO 002-F10A

2/0 23.09.2022  
25.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – En

USVT-PEC-PO 002-F10B

2/0 23.09.2022  
26.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – Fr

USVT-PEC-PO 002-F10C

2/0 23.09.2022  
27.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – Ro

USVT-PEC-PO 002-F11A

2/0 23.09.2022  
28.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – En

USVT-PEC-PO 002-F11B

2/0 23.09.2022  
29.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – Fr

USVT-PEC-PO 002-F11C

2/0 23.09.2022  
30.

Programul activităților didactice

USVT-PEC-PO 002-F12

2/0 23.09.2022  
31.

Program saptamanal de lucru

USVT-PEC-PO 002-F13

2/0 23.09.2022  
32.

Program de consultații pentru studenți

USVT-PEC-PO 002-F14

2/0 23.09.2022  
33.

Registru evidenţă activității studenților la curs

USVT-PEC-PO 002-F15

2/0 23.09.2022  
34.

Registru evidenţă activității studenților la lucrari practice/seminarii/clinici

USVT-PEC-PO 002-F16

2/0 23.09.2022  
35.

Formular distribuire registre

USVT-PEC-PO 002-F17

2/0 23.09.2022  
36.

Repartizarea studenților pe grupe

USVT-PEC-PO 002-F18

2/0 23.09.2022  
37.

Centralizatorul cu prezența  studenților la activitățile didactice

USVT-PEC-PO 002-F19

2/0 23.09.2022  
38.

Programarea examenelor

USVT-PEC-PO 002-F20

2/0 23.09.2022  
39.

Centralizator note activitate didactica

USVT-PEC-PO 002-F21

2/0 23.09.2022  
40.

Catalog

USVT-PEC-PO 002-F22

2/0 23.09.2022  
41.

Catalog diferențe

USVT-PEC-PO 002-F23

2/0 23.09.2022  
42. Fișa de apreciere a suportului de curs IDIFR USVT-PEC-PO 002-F25 2/0 23.09.2022  

 


 

LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

 

 

 Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

0

1

2

3

4

5

1.

MANUALUL DE POLITICI CONTABILE ALE UNIVERSITĂȚII

USAMVB-DEC-MPC

1/0

31.03.2020

 

2.

ARHIVAREA ŞI PĂSTREA PE SUPORT DE HÂRTIE A REGISTRELOR ŞI DOCUMENTELOR CONTABILE ÎN ARHIVA OPERAŢIONALĂ A DIRECTIEI ECONOMICE

USAMVB-DEC-PO-001

1/0

31.03.2020

 

3.

ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR

USAMVB-DEC-PO-002

1/0

31.03.2020

 

4.

REGULI GENERALE DE INTOCMIRE A DOCUMENTELOR CONTABILE

USAMVB-DEC-PO-003

1/0

31.03.2020

 

5.

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

USAMVB-DEC-PO-004

1/0

31.03.2020

 

6.

BALANTA DE VERIFICARE

USAMVB-DEC-PO-005

1/0

31.03.2020

 

7.

ORGANIZAREA ŞI DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢILOR DE CASIERIE

USAMVBT-DEC-PO-006

1/0

31.03.2020

 

8.

CONTABILITATEA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONATII ȘI SPONSORIZARI

USAMVBT-DEC-PO-007

1/0

31.03.2020

 

9.

CONTABILITATEA CREDITELOR BUGETARE

USAMVBT-DEC-PO-008

1/0

31.03.2020

 

10.

CONTURILE CONTABILE

USAMVBT-DEC-PO-009

1/0

31.03.2020

 

11.

CONTABILITATEA CREANTELOR SI DATORIILOR

USAMVBT-DEC-PO-010

1/0

31.03.2020

 

12.

COMPLETAREA FORMULARULUI „ SITUAŢIA DATORIILOR FINANCIARE” ÎN SISTEMUL FOREXEBUG

USAMVBT-DEC-PO-011

1/0

31.03.2020

 

13.

DEPUNEREA ON-LINE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

USAMVBT-DEC-PO-012

1/0

31.03.2020

 

14.

EVIDENTA FORMULARELOR CU REGIM INTERN DE NUMEROTARE SI INSERIERE

USAMVBT-DEC-PO-013

1/0

31.03.2020

 

15.

JURNAL DE OPERATIUNI CASA SI BANCA

USAMVBT-DEC-PO-014

1/0

31.03.2020

 

16.

ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

USAMVBT-DEC-PO-015

1/0

31.03.2020

 

17.

REGISTRUL CARTEA MARE

USAMVBT-DEC-PO-016

1/0

31.03.2020

 

18.

REGISTRU DE CASA

USAMVBT-DEC-PO-017

1/0

31.03.2020

 

19.

COMPLETAREA BALANŢEI DE VERIFICARE ÎN SISTEMUL FOREXEBUG

USAMVBT-DEC-PO-018

1/0

31.03.2020

 

20.

RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR CONTABILE PIERDUTE, SUSTRASE SAU DISTRUSE

USAMVBT-DEC- PO-019

1/0

31.03.2020

 

21. 

REGISTRU INVENTAR

USAMVBT-DEC- PO-020

1/0

31.03.2020

 

22.

REGISTRU JURNAL

USAMVBT-DEC- PO-021

1/0

31.03.2020

 

23.

INTOCMIREA, APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE

USAMVBT-DEC- PO-022

1/0

31.03.2020

 

24.

CONTABILITATEA TREZORERIEI

USAMVBT-DEC- PO-023

1/0

31.03.2020

 

25.

DECONTAREA CHELTUIELILOR DELEGATIILOR EFECTUATE IN INTERES DE SERVICIU DE SALARIATII UNIVERSITATII

USAMVBT-DEC- PO-024

1/0

31.03.2020

 

26.

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

USAMVBT-DEC- PO-025

1/0

31.03.2020

 

27.

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV

USAMVBT-DEC- PO-026

1/0

31.03.2020

 

28.

ÎNREGISTRAREA CONTABILĂ A ACTIVELOR CIRCULANTE

USAMVBT-DEC- PO-027

1/0

31.03.2020

 

29.

ÎNREGISTRAREA CONTABILĂ A  ACTIVELOR FIXE

USAMVBT-DEC- PO-028

1/0

31.03.2020

 

30.

EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

USAMVBT-DEC- PO-029

1/0

31.03.2020

 

 


 

PROCEDURI DE SISTEM

 

Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

0

1

2

3

4

5

1.

Procedura de sistem - echipamente de laborator USVT-PS-016

3/0

02.11.2022

 

2.

Certificat de etalonare

 

   

 

3.

Lista echipamentelor din laborator

USVT-PS-016-F01

3/0

02.11.2022

 

4.

Planul periodic de etalonări metrologice din laborator

USVT-PS-016-F02

3/0

02.11.2022

 

5.

Fişa de evidență a echipamentului de laborator

USVT-PS-016-F03

3/0

02.11.2022

 

6.

Planul anual de întreţinere a echipamentelor din laborator

USVT-PS-016-F04

3/0

02.11.2022

 

7.

Planul de întreținere internă al echipamentului

USVT-PS-016-F05

3/0

02.11.2022

 

8.

Registrul de utilizare echipament

USVT-PS-016-F06

3/0

02.11.2022

 

9.

Comandă formulare

USVT-PS-016-F07

3/0

02.11.2022

 

10.

Lista laboratoarelor din USVT

USVT-PS-016-F08

3/0

02.11.2022

 

11.

Proces verbal de predare – primire în subinventar

USVT-PS-016-F09

3/0

02.11.2022

 

12.

Decizie de numire a responsabilului de echipament

USVT-PS-016-F10

3/0

02.11.2022

 

13.

Decizie numire a responsabilului de subinventar /metrologizare

USVT-PS-016-F11

3/0

02.11.2022

 

14.

Registru programare utilizare echipament

USVT-PS-016-F12

3/0

02.11.2022

 

15.

Eticheta  ,,În funcţiune"

USVT-PS-016-E01

3/0

02.11.2022

 

16.

Eticheta ,,Etalonat metrologic"

USVT-PS-016-E02

3/0

02.11.2022

 

17.

Eticheta ,,În conservare"

USVT-PS-016-E03

3/0

02.11.2022

 

18.

Eticheta ,,A nu se utiliza"

USVT-PS-016-E04

3/0

02.11.2022

 

19.

Eticheta de identificare echipament

USVT-PS-016-E05

3/0

02.11.2022

 

20.

Schița  cu  ,,Amplasarea echipamentelor în cadrul laboratorului

Anexa 1

3/0

02.11.2022

 

 


 

Procedură operationala privind organizarea vizitelor la stațiunea tinerilor naturaliști din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT-SDT-PO 001

2/1

29.06.2023

Anexa 1 - Acord de parteneriat

USVT-SDT-PO 001-F01

2/1

29.06.2023

Anexa 2 - Acord parental/tutore

USVT-SDT-PO 001-F02

2/1

29.06.2023

Anexa 3 - Formular pentru obținerea feedback-ului vizitei

USVT-SDT-PO 001-F03

2/1

29.06.2023

 


 

Proceduri operaționale IFR

 

 

Procedura privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ De la ID/IFR cu cele la IF - USVT-PEC- PO-005 (ed.3/rev.0, 02.11.2022)

 

 

Procedura privind actualizarea periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologie ID/IFR - USVT-PEC- PO-006 (ed.3/rev.0, 02.11.2022)

 

 

Procedura privind instruirea și perfecționarea periodică a întregului personal didactic și administrativ implicat la programele de studii universitare ID/IFR

USVT-PEC - PO-007

3/0

02.11.2022

Plan anual de instruire USVT-PEC-PO007-F01

3/0

02.11.2022

Proces verbal instruire al Centrului IDIFREP USVT-PEC-PO007-F02

3/0

02.11.2022

Proces verbal instruire USVT-PEC-PO007-F03

3/0

02.11.2022

Adeverință de instruire USVT-PEC-PO007-F04

3/0

02.11.2022

Chestionar de feedback USVT-PEC-PO007-F05

3/0

02.11.2022

Centralizator USVT-PEC-PO007-F06

3/0

02.11.2022

 

 

Procedura privind evaluarea periodică a performanțelor întregului personal implicat în programul de studii ID/IFR

USVT-PEC - PO-008

3/0

02.11.2022

Lista cadrelor didactice propuse pentru evaluarea de catre student USVT – PG 001- FR022-12    
Calendarul sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi USVT – PG 001-FR022-07    
Lista cu studentii eligibili USVT – PG 001- FR022-09    
Chestionarul privind calitatea activității cadrului didactic care desfășoară activități aplicative USVT-PEC -PO 008-F01

3/0

02.11.2022

Raport privind calitatea activității cadrului didactic care desfășoară activități aplicative USVT-PEC -PO 008-F02

3/0

02.11.2022

 

 

Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea procesului didactic și de comunicare

USVT-PEC - PO-009

3/0

02.11.2022

Plan de monitorizare a activităţii didactice USVT-PEC - PO-009 F01

3/0

02.11.2022

Fișă de monitorizare a activității didactice USVT-PEC - PO-009 F02

3/0

02.11.2022

Chestionar de apreciere a procesului didactic și de comunicare specific programelor de studii ID/IFR USVT-PEC - PO-009 F03

3/0

02.11.2022

Centralizatorul chestionarelor privind aprecierea procesului didactic și de comunicare specific programelor de studii ID/IFR USVT-PEC - PO-009 F04

3/0

02.11.2022

 


 

Procedura operațională privind gestionarea registrului matricol la ciclurile de licență și master, începând cu anul I, an universitar 2023/2024 în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USVT-PEC - PO 010

1/0

29.06.2023

Anexa 1 - Model de registru matricol electronic

USVT – PEC – PO-010 - F01

1/0

29.06.2023

Anexa 2 - Registru de inventar cuprinzând Registrele Matricole din cadrul Facultății de .........

USVT – PEC – PO-010 - F02

1/0

29.06.2023

Anexa 3 - Registru de evidență cuprinzând Numerele Matricole din cadrul Facultății de.........

USVT – PEC – PO-010 - F03

1/0

29.06.2023

Anexa 4 - Lista cu abrevierea Programelor de studii de la ciclul Licență

USVT – PEC – PO-010 - F04

1/0

29.06.2023

Anexa 5 - Lista cu abrevierea Programelor de studii de la ciclul Master

USVT – PEC – PO-010 - F05

1/0

29.06.2023

 


 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ RIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI DE VOLUNTARIAT PENTRU STUDENŢII DE LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢELE VIEȚII "REGELE MIHAI I" DIN TIMIŞOARA

USVT-PRS - PO-002

1/0

23.11.2023

Anexa 1 - Registrul de evidență a activităților extracurriculare și de voluntariat – U.S.V.T.

USVT-PRS - PO-002 - F01

1/0

23.11.2023
Anexa 1a - Registrul electronic de evidență a activităților extracurriculare și de voluntariat – U.S.V.T. USVT-PRS - PO-002 - F02 1/0 23.11.2023

Anexa 2 - Registrul de evidență a activităților extracurriculare și de voluntariat desfășurate la nivel de facultate - U.S.V.T.

USVT-PRS - PO-002 - F03

1/0

23.11.2023
Anexa 2a - Registrul electronic de evidență a activităților extracurriculare și de voluntariat desfășurate la nivel de facultate - U.S.V.T. USVT-PRS - PO-002 - F04 1/0 23.11.2023

Anexa 3 - Solicitare înscriere activităţi extracurriculare și de voluntariat în Registrul de evidență a activităților extracurriculare și de voluntariat – U.S.V.T

USVT-PRS - PO-002 - F05

1/0

23.11.2023

Anexa 4 - Tabel nominal cu studenții participanți la activitatea extracurriculară și de voluntariat - U.S.V.T.

USVT-PRS - PO-002 - F06

1/0

23.11.2023

Anexa 5 - Fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și a situațiilor de urgență.

USVT-PRS - PO-002 - F07

1/0

23.11.2023
Anexa 6 - Registrul de eliberare adeverințe/diplome participare la activități extracurriculare și de voluntariat – U.S.V.T. USVT-PRS - PO-002 - F08 1/0 23.11.2023
Anexa 7 - Adeverință de participare la activități extracurriculare și de voluntariat USVT-PRS - PO-002 - F09 1/0 23.11.2023
Anexa 8 - Registrul de eliberare adeverințe/diplome participare la activități extracurriculare și de voluntariat – Facultate -U.S.V.T. USVT-PRS - PO-002 - F10 1/0 23.11.2023
Anexa 9 - Dosar de candidatură USVT-PRS - PO-002 - F11 1/0 23.11.2023
Anexa 10 - Tabel nominal privind îndeplinirea integrală de către candidați a obligaţiilor prevăzute în planul de învățământ și, după caz, plata la zi a taxei de școlarizare. USVT-PRS - PO-002 - F12 1/0 23.11.2023
Anexa 11 - Fișa de evaluare a dosarelor de candidatură - buget USVT-PRS - PO-002 - F13 1/0 23.11.2023
Anexa 11a - Fișa de evaluare a dosarelor de candidatură – venituri proprii USVT-PRS - PO-002 - F14 1/0 23.11.2023
Anexa 12 - Proces-verbal privind evaluarea dosarelor de candidatură USVT-PRS - PO-002 - F15 1/0 23.11.2023

 


 

Procedură operațională privind inventarierea funcțiilor sensibile

USVT - SCIM - PO 001

1/0

23.02.2024

Anexa 1 - Lista funcţiilor sensibile la nivelul structurii

USVT - SCIM - PO 001 F01

1/0

23.02.2024

Anexa 2 - Lista funcţiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.

USVT - SCIM - PO 001 F02

1/0

23.02.2024

Anexa 3 - Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile la nivelul structurii

USVT - SCIM - PO 001 F03

1/0

23.02.2024

Anexa 4 - Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.

USVT - SCIM - PO 001 F04

1/0

23.02.2024

 


 

Procedură operațională privind organizarea și funcționarea comisiei pentru curriculum

USVT-CTU - PO-001

1/0

16.05.2024

Procedură operațională privind organizarea și funcționarea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

USVT-CTU - PO-002

1/0

16.05.2024

Procedură operațională privind organizarea și funcționarea comisiei de securitate și sănătate în muncă pentru situații de urgență

USVT-CTU - PO-003

1/0

16.05.2024

Procedură operațională privind organizarea și funcționarea comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității

USVT-CTU - PO-004

1/0

16.05.2024

Procedură operațională privind organizarea și funcționarea comisiei de control intern managerial

USVT-CTU - PO-005

1/0

16.05.2024

 


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty