FacebookTwitterYoutubeInstagram

Alte informatii

Home » Prezentare » Istoric » Alte informatii

 

Structura spatiilor de învatamânt însumeaza 15630 m 2 suprafata utila si 25370 m 2 suprafata desfasurata. Studentii au la dispozitie spatii modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, sali de curs si seminar.
Cele patru camine din campusul universitar propriu Însumeaza 1516 locuri, astfel încÂt nu exista probleme legate de cazarea studentilor. Camerele, amenajate cu mobilier modern, ofera conectare gratuita la Internet.
cantina USAB
Cantina studenteasca, cu un numar de 450 locuri si o suprafata de 8447 m2, este considerata una dintre cele mai moderne si frumoase din tara. Aici se ofera masa studentilor, cadrelor didactice si angajatilor, se organizeaza balurile bobocilor, banchetele de absolvire si mese festive cu diverse ocazii.
Biblioteca ocupa o cladire special destinata în campusul universitar. Ea deserveste, prin personalul sau specializat, atât studentii cât si cadrele didactice.
Practica studentilor din universitate se desfasoara la Statiunea didactica, în Clinicile veterinare (link de pe site-ul Facultatii de Medicina veterinara), la Statiunea tinerilor naturalisti (link de pe site-ul Facultatii de Horticultura), precum si la firme de profil.
 
Strategia de tehnologie didactica.
Prevazuta de Planul strategic al universitatii, strategia de tehnologie didactica îsi propune urmatoarele obiective:
 • preocuparea deosebita pentru studentii cei mai buni, care vor fi cuprinsi în programele de cercetare ale catedrelor si, pe cât posibil, trimisi la specializare în strainatate ;
 • modernizarea activitatilor practice, atât la nivelul lucrarilor de laborator cât si al practicii productive. Se vor extinde centrele actuale de practica care sa cuprinda o gama cât mai larga de tehnologii;
 • conceperea unei strategii proprii de admitere a candidatilor în universitate, bazata pe motivatia vocationala si interviu;
 • experimentarea unor structuri didactice noi în cadrul programelor SOCRATES si LEONARDO, prin introducerea unor programe de învatamânt flexibil, modular, diversificat, pluriactiv, care sa confere studentilor optiuni multiple de specializare si aprofundare;
 • organizarea cursurilor în module flexibile, care sa încurajeze munca independenta si deschiderea spre discipline extracurriculare;
 • diversificarea optiunilor curriculare, prin introducerea în planul de învatamânt a unor discipline profilatoare pentru specializari înrudite, în asa fel încât sa permita absolventilor sa se reorienteze profesional, în functie de piata muncii, prin programele de formare continua;
 • se are în vedere utilizarea mijloacelor moderne de transmitere a cunostintelor catre studenti prin: reprezentari imagistice (fotografii, diagrame intuitive, scheme etc) reprezentari audio- vizuale (folii transparente, diapozitive, imagini video, imagini pe calculator) s.a.m.d;
 • modernizarea unor laboratoare, amfiteatre, clinici si ferme didactice, în vederea aducerii acestora la standarde internationale;
 • dotarea laboratoarelor facultatilor si sectiilor noi înfiintate în perioada 1999-2003, în vederea pregatirii acestora pentru acreditare;
 • informatizarea activitatilor didactice, de lucrari practice si proiectare, prin computerizarea unui numar cât mai mare de discipline, organizarea unor cursuri de utilizarea calculatoarelor pentru personalul didactic si de cercetare;
 • organizarea unor structuri didactice si de cercetare complexe, de tip departamental, care sa constituie embrionul unor scoli de prestigiu în spatiul universitar agroalimentar românesc si international.
Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty