FacebookTwitterYoutubeInstagram

Plata online taxe

Home » Studenti » Plata online taxe

 

Pentru plata online a taxelor de școlarizare și a taxelor de cazare sunt disponibile următoarele două conturi:

 

1. Taxe școlarizare

Cont bancar  RO21 TREZ 6212 0F33 0500 XXXX

Titular cont    USV Timișoara

CIF                3487181

 

La „detalii plată” se va menționa numele și prenumele studentului precum și FACULTATEA* la care este student.

*Facultățile din cadrul Universității noastre sunt următoarele:

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Facultatea de Inginerie Alimentară

Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate

Facultatea de Management și Turism Rural

Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

2. Taxe cazare

Cont bancar RO45 TREZ 6212 0F33 1400 XXXX

Titular cont  USV Timișoara

CIF              3487181

 

La „detalii plată”  se va menționa numele și prenumele studentului, căminul precum și camera în care este cazat.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty