FacebookTwitterYoutubeInstagram

Comisii

Home » Organizare » Comisii

Comisiile Facultății de Inginerie Alimentară 

COMISIA RELAȚII INTERNATIONALE

COMISIA DE INIȚIERE, APROBARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROGRAMELOR DE STUDII

COMISIA DE EXTENSIE UNIVERSITARĂ ȘI RELAȚII CU MEDIUL DE AFACERI

COMISIA DE ETICĂ

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

COMISIA DIDACTICĂ

COMISIA DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR ȘI INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII

COMISIA DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE  

COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN INVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

COMISIA SOCIAL ADMINISTRATIVĂ ŞI ACTIVITATE STUDENŢI

COMISIILE PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ/PROGRAME DE STUDII

COMISIILE PENTRU PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE/PROGRAME DE STUDII

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty