FacebookTwitterYoutubeInstagram

Oferta educationala

Home » Forme de invatamant » Oferta educationala

Oferta educationala a USV Timisoara

 

În confomitate cu legile în vigoare si cu prevederile Conventiei de la Bologna, începând cu anul academic 2005-2006, studiile în universitatea noastra sunt organizate pe trei nivele:

  • nivel de licenta
  • nivel de master
  • nivel de doctorat

 

Diversificarea ofertei de programe de învatamânt si adaptarea acestora la cerintele actuale ale pietei muncii si ale candidatilor, constituie o problema centrala a strategiei de dezvoltare a universitatii. De aceea, dupa 1989, alaturi de facultatile si specializarile traditionale, au aparut numeroase domenii noi.

În prezent, oferim 14 domenii de licenta, dupa cum urmeaza:
agronomie, biologie, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie mecanică, zootehnie, biotehnologii, horticultură, silvicultură, științe inginerești aplicate, ingineria produselor alimentare, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, inginerie şi management, medicină veterinară.

Absolventilor primului ciclu de învatamânt (licenta) li se ofera 33 programe de masterat.

Pregatirea superioara, prin doctorat se realizeaza în 5 domenii.

De asemenea, se organizeaza învatamânt cu frecvență redusă (IFR) la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate, respectiv la Facultatea de Management și Turism Rural.

Admiterea se organizeaza anual, pe baza regulamentelor proprii, aduse la cunostinta candidatilor prin afisare si prin pagina Web.

Numarul de locuri este propus de catre universitate si aprobat de catre Ministerul Educatiei. Universitatea ofera atât locuri bugetate de la bugetul de stat, cât si locuri cu taxa de scolarizare, suportata de catre studenti. Cuantumul taxei se stabileste anual, pentru studentii admisi în anul I, de catre Senatul universitatii.

Absolventilor fiecarui ciclu de învatamânt li se confera diplome si titluri care le dau dreptul de profesare în domeniul respectiv.

 

 

PROGRAME DE STUDII

 

Ciclul de studii universitare de licenţă - forma de învățământ cu frecvență

 

Ciclul de studii universitare de licenţă - forma de învățământ fără frecvență - IFR

 

Ciclul de studii universitare de master

 

 

Admitere

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty