FacebookTwitterYoutubeInstagram

ANUNT PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ 23.03.2021 - 12.04.2021 - ORA 12:00

Home »Noutati » ANUNT PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ 23.03.2021 - 12.04.2021 - ORA 12:00
22.03.2021

ANUNȚ 23.03.2021

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ
23.03.2021 - 12.04.2021 - ORA 12:00

DEPUNEREA DOSARELOR SE FACE DOAR ONLINE, PE ADRESA

[email protected]

Condiţia principală de obţinere a unei burse la începutul semestrului II, cu excepția bursei sociale (la care se are în vedere criteriul de promovabilitate, respectiv minim 20 de credite/semestru), este ca studentul să fie integralist. „Integralist” este studentul care a acumulat toate creditele semestrului aferent perioadei pentru care se calculează bursa.

La calcularea mediei ponderate pentru bursă nu se iau în calcul notele (şi, implicit, nici creditele) de la disciplinele facultative.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ POT FI CONSULTATE ȘI ÎN REGULAMENTUL USAMVBT
DE ACORDARE A BURSELOR

https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf

ANEXELE 3, 4 și 5 necesare întocmirii dosarului, pot fi descărcate de pe site-ul facultății

DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE!
 

Detalii

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty