FacebookTwitterYoutubeInstagram

Managementul înregistrării sistematice a imobilelor

Home » Masterat » Managementul înregistrării sistematice a imobilelor


Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: cu frecvență
Diplomă de Master
Domeniul: Inginerie geodezică

 

MISIUNE – OBIECTIVE - COMPETENTE


Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, membra FIG  - International Federation of Surveyors https://www.fig.net/members/academic/index.asp si Facultatea de Agricultură https://www.usab-tm.ro/ro/facultate/facultatea-de-agricultura a dezvoltat și acreditat de către ARACIS programul de studii universitare de masterat Managementul Inregistrarii sistematice a imobilelor pentru a răspunde cerințelor pieței în domeniul Ingineriei geodezice și în concordanță cu Planul Național de Cadastru si Carte funciara. https://www.ancpi.ro/pnccf/.

 


Misiunea programului de studii universitare de masterat este de a pregăti specialiști în domeniul Ingineriei Geodezice în general și în special în domeniul Cadastrului si a înregistrării sistematice a imobilelor. Activitățile de cercetare științifică, instruire teoretică şi aplicativă desfășurate în cadrul cursurilor, proiectelor şi lucrărilor de laborator sunt în măsură să asigure o bună pregătire a viitorilor specialiști în Înregistrarea sistematică a imobilelor, utilizând tehnici și tehnologii moderne din domeniul geomaticii:
    • Software:
ArcGIS Pro, ArcMap, ArcGIS Online, Leica Geo Office, ERDAS Imagine, AgiSoft, Leica Cyclone, AutoCAD, MapSys, TopoSys, ESRI City Engine
    • Instrumente topo – geodezice:
Statie Totala Leica TPS 800, Statie Totala Leica 1200, Statie Totala Leica TS 02plus, Sistem GPS Leica 1200,  Sistem GPS Leica GS 08plus, Sistem GIS Leica Zeno 20, Sistem GIS Leica Zeno 5, Drona eBee, Stație totala South, Sisteme GNSS South Hemisphere, Drona DJI Phantom 4, Scanner 3D Leica C10, Disto S910.
Programul de studii de masterat Managementul înregistrării sistematice a imobilelor are ca scop dezvoltarea de competente si abilitați necesare pentru procesul de înregistrare sistematică a imobilelor în contextul actual de utilizare a tehnologiilor moderne de achiziție, procesare și exploatare a datelor geospatiale.
Pregătirea dobândită în cadrul programului de studii de masterat din domeniul Ingineriei Geodezice oferă absolvenților posibilitatea ocupării unor locuri de muncă în diverse sectoare de activitate  asociate  ingineriei  si  consultantei  tehnice  legate  de  aceasta, ocupațiile posibile fiind:
    • Ocupația consilier cadastru Cod COR 216507
    • Ocupația proiectant inginer geodez Cod COR 216506
    • Ocupația geomatician Cod COR 216509

 

 

Programul  de  studii  Managementul înregistrării sistematice a imobilelor are  ca obiective generale aprofundarea cunoștințelor şi obținerea de competențe suplimentare în domeniul Inginerie  Geodezică,  pregătind  absolvenții  pentru  activități  de cercetare, proiectare şi doctorat.

 

Competenţe profesionale:


-    perfecționarea cunoștințelor și abilităților practice privind întocmirea bazelor de date spațiale și a procesului de înregistrare sistematică a imobilelor;
-    realizarea de proiecte din domeniul tehnologiilor spațiale și a modelării suprafeței terestre folosind Sistemele Informatice Geografice;    
-    execuția proiectelor specifice înregistrării sistematice ale imobilelor în concordanță cu Planul Național de Cadastru și Carte Funciară și cu legislația națională și internațională din acest domeniu;
-    implementarea tehnologiilor moderne în măsurătorile terestre și prelucrarea datelor cu ajutorul software-urilor de specialitate;
-    proiectarea şi gestionarea informațiilor geospațiale cu caracter tehnic, economic şi juridic;
-    analiza calitativă şi cantitativă a informațiilor (datelor) din diferite surse şi elaborarea unor argumentații solide ce pot sta la baza deciziilor;
-    cunoaşterea noțiunilor privind scopul si importanta modelarii 3D aferente reconstrucției virtuale;
-    aplicații privind principalele norme şi reglementări tehnice în gestionarea teritoriului şi a localităților;
-    realizarea de hărți, planuri, documentații, reprezentări grafice şi rapoarte specifice.

 

 

 

 

 

 

 

Deprinderile  și abilitățile ocupației/profesiei:


-    abilitatea de a realiza hărți, planuri, documentații, reprezentări grafice şi rapoarte specifice;
-    abilitatea de a realiza proiecte din domeniul tehnologiilor spațiale și a modelării suprafeței terestre folosind Sistemele Informatice Geografice;    
-    abilitatea de a implementa tehnologiile moderne în măsurătorile terestre și prelucrarea datelor cu ajutorul software-urilor de specialitate;
-    abilitatea de a aplica metodele moderne de cartografiere pentru modelarea digitală a terenului şi întocmirea hărților digitale de ansamblu şi tematice;
-    abilitatea de a proiecta, executa si exploata structurile de date geo - spațiale, conform reglementărilor la nivel național şi în cadrul Uniunii Europene.

 

PLAN DE INVATAMANT

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty