FacebookTwitterYoutubeInstagram

Masuratori terestre si cadastru

Home » Licenta » Masuratori terestre si cadastru

1. Misiunea

   
Misiunea principala a specializarii de Masuratori Terestre si Cadastru este de a pregati specialisti in domeniul cadastrului national, conceput ca un sistem informational al tuturor terenurilor si al bunurilor imobiliare, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Acesti specialisti trebuie sa fie capabili sa contribuie la aplicarea Legilor Fondului Funciar (18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005, 165/2013) a Legilor Proprietii, precum si la introducerea si intretinerea cadastrului pe intreg teritoriul Romaniei.

 

2. Obiectivele

Obiectivele de formare specifice specializarii de Masuratori Terestre si Cadastru sunt generate de indeplinirea si punerea in aplicare a urmatoarelor trei categorii de obiective:

Obiective cognitive:

 

 • cunoasterea metodelor de prelucrare a rezultatelor masuratorilor;
 • cunoasterea principiilor si tehnicii de functionare a instrumentelor pentru masurarea exacta a unghiurilor, distantelor si diferentelor de nivel;
 • cunoasterea datelor de plecare necesare alcatuirii retelelor de sprijin;
 • cunoasterea elementelor naturale ale terenului si a rezultatelor activitii omului precum si a legilor de modificare a acestora;

Obiective aplicative:

 • insusirea metodelor de intocmire si utilizare a planurilor si hartilor;
 • cunoasterea formei si dimensiunilor Pamantului si a metodelor precise de determinare si reprezentare a acestuia;
 • cunoasterea aparaturii si metodelor de lucru pentru efectuarea ridicarilor planimetrice si nivelitice;
 • cunoasterea posibilitilor de intocmire a unor evidente clare asupra terenurilor;
 • cunoasterea categoriilor de folosinta agricole si neagricole corelata cu particularitile fitotehnice si agrotehnice ale principalelor culturi;
Obiective de comunicare si relationale:
 • cunoasterea masurilor tehnice, economice si juridice intreprinse in scopul identificarii si inventarierii fondului funciar;
 • cunoasterea organizarii actuale si de perspectiva a activitilor din domeniul cadastrului;
 • cunoasterea aspectelor organizatorice in cadrul institutiilor de profil din domeniul public sau privat;
 • cunoasterea aspectelor legate de relatiile contractuale intre terti si dezvoltarea capacitii de comunicare si negociere cu beneficiarii lucrarilor tehnice de topografie si cadastru. 

 

3. Colaborari externe

Obiective:

Perfectionarea activitii didactice si de formare profesionala a studentilor si a cadrelor didactice.

Dezvoltarea activitii de cercetare - dezvoltare – inovare

In vederea atingerii acestor obiective, s-au incheiat acorduri de parteneriat cu urmatoarele institutii publice si firme private din domeniul Masuratorilor Terestre si Cadastu:

 1. O.C.P.I. TIMISOARA
 2. S.C. TOPGEOCART S.R.L. BUCURESTI
 3. S.C. PROCAD S.R.L. TIMISOARA
 4. S.C. GAUSS S.R.L. TIMISOARA
 5. S.C. WESTCAD S.R.L. TIMISOARA
 6. S.C. HIGH TOPO TERRA S.R.L. TIMISOARA
 7. S.C. OTNIEL S.R.L. TIMISOARA
 8. S.C. STOCAD S.R.L. LUGOJ
 9. S.C. PRESTOP S.R.L. LUGOJ
 10. INSEMEX PETROSANI

4. Discipline studiate

PLANURI DE INVATAMANT

*Pentru vizualizarea planului de invamant click pe plan

Specializarea Masuratori terestre si cadastru are o durata a studiilor de 4 ani.

Diploma si titlul obtinut de absolventi este cel de inginer.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty