FacebookTwitterYoutubeInstagram

Biologie

Home » Licenta » Biologie

1. Misiunea

Formarea de profesori de biologie pentru invatamantul gimnazial si liceal. Formarea de biologi care sa lucreze in laboratoarele din unitatile sanitare, industria alimentara, protectia plantelor, protectia mediului precum si in gradini botanice sau zoologice, rezervatii naturale, etc.

2. Obiectivele:

Obiective cognitive
 • Cunoasterea biodiversitatii lumii.
 • Cunoasterea legilor evolutiei lumii vii.
 • Cunoasterea originii vietii si a inrudirii speciilor. 
 • Cunoasterea particularitatilor morfologiei si anatomiei organismelor vii.
 • Cunoasterea particularitatilor fiziologice si biochimice ale organismelor vii.
 • Cunoasterea principiilor transmiterii caracterelor ereditare ale organismelor vii. 
 • Cunoasterea nivelurilor de organizare a lumii vii si a influentei conditiilor de mediu asupra evolutiei organismelor. 
 • Cunoasterea principiilor de ocrotire a naturii.
 • Cunoasterea aspectelor aplicative ale cunostintelor de biologie in diferite domenii: agricultura, zootehnie, industrie etc.
Obiective aplicative
 • Crearea unor deprinderi si aptitudini practice pe baza aplicatiilor din laborator si teren. 
 • Crearea de deprinderi cu caracter didactic de predare-receptare a cunostintelor de catre elevi. 
 • Formarea de capacitati de participare la intruniri de specialitate nationale sau internationale. 
 • Dobandirea de capacitati de redactare a lucrarilor didactice si stiintifice.
 • Dobandirea de capacitati de lucru in domeniul activitatii de cercetare in conditii de laborator si camp. 
 • Cunoasterea unor metodologii de lucru in domeniile biologice. 
 • Cunoasterea unor modele aplicative a legilor biologice in domeniul agricol. 
Obiective de comunicare si relationale
 • Dobandirea de aptitudini didactice bazate pe cunostintele de psihologie, pedagogie si metodica predarii in predarea biologiei in gimnaziu si liceu. 
 • Cunoasterea si aplicarea metodelor moderne si a strategiilor interactive in procesul de invatamant si comunicare didactica din toate treptele de scolarizare. 
 • Insusirea unor elemente de deontologie profesionala aplicabile in relatiile profesor-elev sau in alte grupuri socio-umane din institutii cu profil biologic. 
 • Formarea constiintei si a comportamentului ecologic pentru pastrarea si conservarea mediului inconjurator.

3. Discipline studiate

PLAN DE INVATAMANT

Specializarea Biologie are o durata a studiilor de 3 ani atat Diploma si titlul obtinut de absolventi este cel de licentiat in biologie. Specializarea pentru cursurile de zi a fost acreditata definitiv prin HG 410 din 25.04.2002.
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty