FacebookTwitterYoutubeInstagram

Istoric

Facultatea de Management și Turism Rural este parte componentă a Universității de Științe Agricole  și Medicină Veterinară a Banatului  ”Regele Mihai I al României” Timișoara, luând ființă în anul 1996, sub denumirea inițială de Facultatea de ManagemenAgricol, realizându-se astfel, o mai veche solicitare de înființare a unei facultăți cu acest profil în vestul țării.

În perioada 1990-1996 a funcționat ca și catedră, în cadrul Facultății de Agronomie din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului  ”Regele Mihai I al României” Timișoara.

Facultatea de Management Agricol a luat ființă prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5982 din 21.11. 1996, având o singură specializare Inginerie Economică în Agricultură (IEA), acreditată în  anul 2003 prin Hotărârea de Guvern 1086 din 11 septembrie 2003. 

Din anul 2002 prin HG 944/29.08.2002 Facultatea primește aviz de funcționare a celei de a doua specializări Inginerie și Management Agroturistic, care prin HG 693/12.06.2003 se regăsește sub denumirea de Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism (IMAPA)

Începând cu anul 2005 conform Legii 288/2004 la cele două specializări (IEA și IMAPA) s-a trecut la organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licență, studii universitare de master și studii universitare de doctorat. 

De asemenea în cadrul Facultății, conform Legii Învățământului nr. 84/1995 republicată și a OUG nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de master din România începând cu anul universitar 2001/2002 s-a organizat Masterul intitulat „Managementul Dezvoltării Rurale Durabile și Alinierea la Standardele Europene” cu durata de 4 semestre, care a funcționat până în anul 2009.

Începând din anul 2008 Facultatea asigură continuitatea studiilor de licență prin cele 6 specializări de master, cu o durată de 2 ani:

-         Administrarea Afacerilor Agricole

-         Agribusiness

-         Management în Alimentație Publică și Agroturism

-         Managementul Dezvoltării Rurale Durabile

-         Administrarea Afacerilor Agricole-în limba engleză

-         Bioeconomie-în limba engleză

Începând cu 12.05.2009, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor pieței și a studenților, se primește aviz de funcționare pentru cu cea de a treia specializare Inginerie și Management în Industria Turismului (IMIT).

Conform HG nr. 326 din 23.05.2019 specializarea Inginerie Economică în Agricultură (IEA) devine Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (IMAA).

Sunt oferite studii Doctorale în domeniul Agronomie și Zootehnie, cu o durată de 3 ani.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty