FacebookTwitterYoutubeInstagram

Domeniul de studii universitare de doctorat - Zootehnie

Home » Domeniul de studii universitare de doctorat - Zootehnie

 

Conducatori doctorat:

 


Prof.dr. ACATINCAI Stelian

Nr. telefon:

0256 200 296
E-mail:

[email protected]

sacatincai @animalsci-tm.ro

[email protected]

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2009, domeniul Zootehnie

Publicatii: carti, cursuri si indrumatoare: 12 (9 unic sau prim autor); LS: 190 (7 ISI –article:3, proceeding paper:4, 150 BDI); contracte: 36

Membru in asociatii: SOCIETATEA ROMANA DE ZOOTEHNIE, asociata la Federatia Europeana de Zootehnie (EEAP), Filiala Timisoara;  SOCIETATEA ROMANA DE ENERGIE SOLARA (SRES);  ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA (AGIR);  ASOCIATIA PENTRU CERCETARE MULTIDISCIPLINARA DIN ZONA DE VEST A ROMANIEI

Aria de expertiza: Optimizarea tehnologiilor de cresterea bovinelor in diferite sisteme de productie; Ameliorarea genetica a raselor de taurine crescute in zona de vest a Romaniei; Etologia si bunastarea animalelor - implicatii tehnico-economice; Optimizarea tehnicilor de control al productiei de lapte si carne la bovine


Prof.dr. DUMITRESCU Gabi

Nr. telefon:
0256 277 115
E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS h= 5; SCOPUS h= 5

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat:  2018, domeniul  Zootehnie

Publicatii: LS: 243 (23 ISI – articole in extenso; 4 – proceeding papers, 2 – meeting abstract), contracte cercetare - 18, cărți, cursuri și îndrumătoare de lucrări practice – 12

Membru in asociatii: Societatea Romană de Biologie Celulară; Societatea Română de Zootehnie, Filiala TIMISOARA; Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară; Societatea Română pentru Oligoelemente in Medicina; Federation of European Biochemical Societies – FEBS; International Union of Biochemistry and Molecular Biology – IUBMB; The Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals (FESTEM) (2018).

Premii: UEFISCDIPremierea rezultatelor cercetarii/2015, lucrare științifică ”Effect of human isolated probiotic bacteria on preventing Campylobacter jejuni colonization of poultry”, publicată în Foodborne pathogen and disease (2015); UEFISCDI - Premierea rezultatelor cercetarii /2019 lucrare științifică MicroRNA profiling in kidney in pigs fed ochratoxin A contaminated diet, Ecotoxicology and Environmental Safety, 184 (2019).

Aria de expertiza: Anatomie, histologie, embriologie; Biologie celulară; Culturi de celule și țesuturi


Prof.dr. GROZEA Adrian

Nr. telefon:
0741 127 825
E-mail:
[email protected]

WOS h=3; SCOPUS h=3

CV
DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2009, domeniul Zootehnie

Publicatii: LS 165 (18 ISI: 9 article, 7 proceeding paper, 2 meeting abstracts; 81 BDI), contracte cercetare 29 (director/responsabil: 13), cărți: 15, brevete: 5

Membru in asociatii: World Aquaculture Society - membru 2015-prezent; European Aquaculture Society - membru 2007-2008; Societatea de Ihtiologie din România - preşedinte, filiala Timis-Arad; Societatea Română de Zootehnie - membru SRZ Timiş; Reţeaua Centrelor de Acvacultură din Europa Centrală şi de Est (NACEE) - membru, persoană de contact din partea USAMVBT, 2004-2010; Institutul de Biotehnologii Aplicate (IBA) Timişoara – membru; Centrul de Excelentă „Biotehnologii în creşterea animalelor”, USAMVB Timişoara, şef compartiment Acvacultură

Premii:Diplomă de excelentă şi medalia de bronzla Salonul Internaţional de Inventică Pro Invent, ediţia a VI-a, 2008, Cluj-Napoca; Diplomă de excelentă şi medalia de aur la Şalonul Internaţional de Inventică Pro Invent, ediţia a VII-a, 2009, Cluj-Napoca; Diplomă de excelentă şi medalia de argint la Salonul Internaţional de Inventică Pro Invent, ediţia a VIII-a, 2010, Cluj-Napoca; Diplomă de certificare a încheierii cu succes a stagiului de pregătire profesională din SUA (2005), conferită de Dr. Norman Borlaug (laureat al premiului Nobel pentru pace); Diplomă de onoare din partea Consiliului FZB a USAMVB Timişoara; Diplomă de excelenţă şi medalia de aur la Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT, ed. a XIII-a, 2015, Cluj Napoca; Medalia de aur,la Salonul Internaţional de Inventică Traian Vuia, ediţia I-a, 2015, Timişoara; Medalia de aur şi Premiul special AGEPI, R. Moldova, la Salonul Internaţional de Inventică Traian Vuia, ediţia a II-a, 2016, Timişoara, Medalia de aur la Salon Inventică Traian Vuia, ediția a III-a, 2017, Timişoara, Medalia de argint, Premiul juriului INVENT-INVEST 2018, Chişinău, R. Moldova, Medalia de aur la Salonul de Inventică EUROINVENT ediţia a 11-a, 2019, Iași.

Aria de expertiza: Acvacultură; Biotehnologii aplicate în acvacultură; Introducerea de specii noi în acvacultură; Imbunătățirea tehnologiilor de creștere a peștilor; Sisteme acvaponice


Prof.dr. PATRUICA Silvia

Nr. telefon:
0723 235 653
E-mail:

[email protected]

WOS h=2; SCOPUS h=3

CV
DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2017, domeniul Zootehnie

Publicatii: LS- 157 (14 ISI); contracte 19; brevete de inventie 2; cărți 6; cursuri universitare 2; îndrumătoare de lucrări practice 4

Membru in asociatii:Coloss honey bee research association, Internaţional Sericiculture Association; Federation of European Biochemical Societies FEBS; Internaţional Union of Biochemistry and Molecular Biology IUBMB; Asociaţia pentru conservarea Biodiversităţii şi a resurselor Naturale; Societatea Română de Zootehnie, comisia de Apicultură; Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară; Institutul de Biotehnologii aplicate, Timişoara; Asociația ApisBanatica Timiș; Asociaţia crescătorilor de iepuri şi păsări de rasă, TIBISCUM BANAT.

Premii:Medalia de argint- 2017-pentru brevetul Procedeu de creştere al albinelor, EUROINVENT Iaşi ; Medalia de bronz, INFOINVENT Chişinău, 2017; Medaliade bronz, INVENŢII ŞI INOVATII-TRAIAN VUIA, Timişoara, 2017; Medaliade aur, INVENŢII ŞI INOVATII-TRAIAN VUIA, Timişoara, 2018; Medalia de aur EUROINVENT Iaşi, 2018; Premiul AGIR Premiul II – 2006- pentru cartea Tehnologie apicolă.

Aria de expertiza: Apicultură; Sericicultură; Cuniculicultură; Animale de blană și vânat

Prof.dr. PETROMAN Cornelia

Nr. telefon:
0256 277 435
E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS h=4; SCOPUS h=2

CV
DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2008, domeniul Zootehnie

Publicatii: 350 (ISI - 49, BDI - 301), contracte cercetare – 7; cărți, cursuri: 13

Membru in asociatii:European Association of Agricultural Economist (EAAE); membru al Societăţii Române de Zootehnie; membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (S.I.R.A.R); membru al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului (S.N.R.S.S.); membru al Asociaţiei Internaţionale a Aromânilor; membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România; membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; membru al Asociaţiei Generale a economiştilor din România – Filiala Timiş; membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO)

Aria de expertiza:Managementul producției animaliere; Procesarea și valorificarea produselor agroalimetare


Prof.dr. PETROMAN Ioan

Nr. telefon:
0256 277 312
E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS h=3; SCOPUS h=2

CV
DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2007, domeniul Zootehnie

Publicatii: LS: 362 (51 ISI, BDI 311), contracte cercetare (8); carti, cursuri si indrumatoare (20)

Membru in asociatii:European Association of Agricultural Economist (EAAE); Membru al Societății Române de Zootehnie, vicepreședinte, filiala Timiș; Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO); Membru al Societății Naționale Române de Știința Solului (S.N.R.S.S.); Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România; membru al Asociației pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; membru al European Association of Agricultural Economist (EAAE); membru al Societăţii Române de Zootehnie, vicepreşedinte, filiala Timiş; membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO); membru al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţă Solului (S.N.R.S.S.); membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România; membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – Filiala Timiş; membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – Filiala Timiş.

Aria de expertiza: Managementul fermelor zootehnice


Prof.dr. STEF Lavinia

Nr. telefon:

0256 277 132

0722 351 672

E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS h=6; SCOPUS h=7

CV
DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2017, domeniul Zootehnie

Publicatii: LS  ( ISI 61 , BDI 154), contracte cercetare ( director -17 contracte internaționale , 5 contracte de cercetare naționale, membru in echipă – 1 internațional (Banca Mondială), 28 naționale), Cărți (6), Brevete (5)

Membru in asociatii: Asociația Nutriționiștilor din Zootehnie, membru fondator, 2005; Institutul de biotehnologii aplicate , membru fondator; Federaţia Europeană de Zootehnie; Federaţia Europeană a Societăţilor de Biochimie; Uniunea Internaţională de Biochimie şi Biologie moleculară; Federaţia Chinologică Internaţională; World Asociation for animal production; European Asociation of Animal Production; Asociaţia Generală a Inginerilor din România; Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; Institutul de Biotehnologii Aplicate; Societatea Română de Zootehnie; Societatea Romană de Biochimie şi Biologie moleculară; Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology; Asociaţia chinologică Română

Premii:Medalia de aur- 2016- Salonul internaţional de invenţii, inovaţii Traian Vuia Timişoara, 2016, Brevet - Premix mineral format din săruri anorganice destinat tineretului aviar crescut în sistem ecologic- Inorganic salt mineral premix meant for the poultry youth raised ecologically/ RO 126806 , Brevet de invenţie OSIM; Medalia de aur cu menţiune speciala- 2016- Salonul internaţional de inventică Pro Invent, ediţia a XIV a , 2016, Cluj Napoca; Medalia de aur – 2016- Euro Invent Iaşi România; Medalie de aur -2019 pentru brevet, Novi Sad Serbia- Novi Sad Regenerating mask for all type of hair and scalp; Medalie de bronz şi diplomă brevet- 2019- Chişinău, Republica Moldova, Agepi Infovest Regenerating mask for all type of hair and scal; Diplomă cu medalie de aur brevet- 2019- EuroInvent Iaşi Regenerating mask for all type of hair and scalp; Medalie de aur şi diplomă, Timişoara – 2019- Regenerating mask for all type of hair and scalp; Diplomă de excelență- Biomin România , Concursul Naţional de Nutriţie Animală

Aria de expertiza: Nutriţia şi alimentaţia animalelor (efectul diferiţilor aditivi furajeri în hrana animalelor, nutriţia minerală a animalelor, tehnici de influențare a producţiilor la taurine şi ovine prin factori alimentari în vederea îmbunătățirii performanțelor bioproductive și a reducerii poluării mediului, manipularea microbiotei prin folosirea unor aditivi furajeri în hrana animalelor.


 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty