FacebookTwitterYoutubeInstagram

Domeniul de studii universitare de doctorat - Ingineria produselor alimentare

Home » Domeniul de studii universitare de doctorat - Ingineria produselor alimentare

 

Conducatori doctorat:

 


Prof.dr. ALEXA Ersilia

Nr. telefon:

0722 696 387
E-mail:

[email protected]

WOS h= 13; SCOPUS h=13

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2018, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: LS ( ISI 82, BDI 22), contracte cercetare (Director proiecte de cercetare/inovare obtinute prin competitie - 8 Membru in contracte de cercetare - 20), cărți (19)

Membru in asociatii: Uniunea Internaţională de Biochimie şi Biologie Moleculară (International Union of Biochemistry and Molecular Biology – IUBMB); Federaţia Europeană a Societăţilor de Biochimie (Federation of European Biochemical Societies – FEBS);  European Association for Chemical and Molecular Sciences – EuCheMS (http://www.schr.org.ro/); Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România; Societatea Română de Biochimie si Biologie Moleculara; Societatea Romana de Chimie

Titluri de proprietate intelectuală: 11

Premii: 55

Aria de expertiza: Tehnologii alimentare vegetale, Tehnologia alimentelor făinoase.  Produse funcţionale de origine vegetală, Contaminanţi în produsele vegetale. Proiectarea unui novoaliment. Echipamente şi tehnici de control al produselor alimentare. Preparate naturale pe bază de extracte din plante şi uleiuri esenţiale


Conf.dr. BEGEA Mihaela

Nr. telefon:

0844 153 772
E-mail:

[email protected]
[email protected]

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2017, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: carti, cursuri:7; LS: 151 (ISI 17 / BDI 48); contracte castigate prin competitie: 42 / din care 11 director sau responsabil de proiect; brevete: 1 brevet ( 4 cereri brevet in diverse etape ale procesului de evaluare)

Membru in asociatii: European Federation of Biotechnology (EFB); Slow Food International; European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain (ISEKI – Food Association); European Federation of Food Science & Technology (EFFoST); Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC); Danube Adria Association for Automation & Manufacturing (DAAAM); European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA); European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng); Society for Agriculture and Food Ethics (EurSafe); Asociatia Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania (SIMAR)

Premii: Premiu CNCSIS - PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-12459 (in colectiv) pentru articolul in zona rosie: Changes in the microbiological and chemical characteristics of white bread during storage in paper packages modified with Ag/TiO2-SiO2, Ag/N-TiO2 or Au/TiO2. Food Chemistry 197 (2016)

Aria de expertiza: Inginerie, tehnologii si biotehnologii pentru industria alimentara; Siguranta alimentara; Biocombustibili si resurse energetice regenerabile; Protectia mediului


Conf.dr. BORDEAN Despina-Maria

Nr. telefon:

0040-724217134
E-mail:

mailto:[email protected]
[email protected]

WOS h=12; SCOPUS h=11

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2022, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: cărți, manuale (8 cărți + 8 capitole), LS (ISI-nr.70, BDI-nr.112), contracte cercetare (13 , din care 4 in calitate de director de proiect)

Membru in asociatii:

  1. Societatea Romana de Biologie Celulara SRBC
  2. Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României
  3. Societatea Romana de Biochimie și Biologie Moleculară afiliată la FEBS (Federation of European Biochemical Societies) și IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology)
  4. Societatea de Chimie din Romania
  5. Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentara din Romania- din Învățământ, Cercetare si Producție (ASIAR)

 

Premii: Premiul “Ion Ionescu de la Brad”  al ACADEMIEI ROMÂNE pentru anul 2013
Premii PRECISI UEFISCDI (12)

Area of expertise: contamination of vegetables and materials of animal origin in regard to food safety; the quality of micronutrients, the transfer of heavy metals along the soil-plant-animal trophic chain, fingerprints of soil, plants and food products, bioactive compounds


Prof.dr. HADARUGA Daniel IOAN

Nr. telefon:

0256 404 224
0740 177 018
E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS h=14; SCOPUS h=14

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2020, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii, LS (ISI: 47; BDI: 53; Brevete: 1; Contracte de cercetare (director/responsabil partener): 5; Cărţi de specialitate/Capitole de cărţi: 7

Membru în asociații: Vicepreşedinte “Association EuroFoodWater” (International, France), 2010-prezent; Preşedinte “Societatea de Chimie din România, filiala Timişoara”, din 2021 “Cheminformatics and QSAR Society”, membru (International, USA), 1996 - prezent

Premii: Premiul “Costin D. Neniţescu” al Academiei Române pentru anul 2012, secţiunea “Ştiinţe chimice”, 19 Decembrie 2014

Aria de expertiza: Compuşi bioactivi şi bioconjugaţi: separare, purificarea, semi-sinteză şi sinteza enzimatică; Obţinerea, analiza şi aplicarea micro- şi nanocapsulelor pe bază de ciclodextrine şi liposomi; Modelare moleculară, docare moleculară, virtual high throughput screening, baze de date chimice; Analize fizico-chimice moderne şi mentenanţa echipamentelor de analiză (GC-MS, GC-FID, HPLC/UV-VIS, HPLC/RI, UV-VIS, TG/DTG/DSC/STA, analize Karl Fischer etc.); Utilizarea software-urilor de chimie, achiziţia şi prelucrarea datelor de analiză fizico-chimică (Advances Chemistry Development package, HyperChem package, I. Base & Draw package, ChemOffice package, Chemstation, NIST MS Search şi AMDIS pentru analize GC / HPLC, ChromPass şi Geminix pentru analize HPLC, Proteus analysis pentru analize TG şi DSC, UV-Vis Analyst, WinAspect, Lambda acquisition software pentru analize UV-Vis, WinPLOTR şi MAUD pentru analize XRD, etc.); Utilizarea software-urilor de analiză statistică avansată (Statistica package, TableCurve package, Origin, The Unscrambler, etc.).


Prof.dr. HADARUGA Nicoleta Gabriela

Nr. telefon:

0256 277 423
0741 041 407
E-mail:

[email protected]

[email protected]

WOS:h= 14; SCOPUS H h= 14

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2013, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: LS (55 ISI, dintre care: 1 articol în Carbohydrate polymers, Elsevier – ISI, IF: 9.381 / Q1, 5 articole în Food Chemistry, Elsevier – ISI, IF:7.514 / Q1, 1 articol în LWT-Food Science and Technology, Elsevier – ISI IF: 4.952 / Q1, 2 articole în Beilstein Journal of Organic Chemistry, Beilstein Institute – ISI 2.337 / Q2, 1 articol în Food Analytical Methods, Springer – ISI 2.038 / Q2, 1 articol în Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer – ISI 1.953 / Q2). Brevete: 1, articole BDI: 75 în domeniul IPA)

Membru în asociaţii profesionale: Membru al unor societăţi ştiinţifice internaţionale: Association EuroFoodWater (Franţa, internaţional). Membru al unor societăţi ştiinţifice naţionale: Societatea de Chimie din România, Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România (ASIAR), Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României, Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculara (SRBBM).

Premii Premiul “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Academiei Române, Premii UEFICDI (19), Premii la Saloane de invenţii şi inovaţii naţionale şi internaţinale (17).

Aria de expertiza: Izolarea şi purificarea compuşilor şi sistemelor bioactive naturale (odoranţi şi aromatizanţi – uleiuri volatile, antioxidanţi naturali – flavonoide şi derivaţi, alcaloizi, acizi graşi şi gliceride etc.); nanoîncapsularea compuşilor şi sistemelor bioactive în ciclodextrine naturale şi modificate; analize fizico-chimice avansate (cromatografie GC-MS/FID, HPLC-UV-VIS/DAD/RI, spectrofotometrie UV-VIS, titrare Karl Fischer, analize chimice specifice etc.); modelare moleculară şi analiză statistică multivariată. Manager/responsabil proiecte CNCSIS, CEEX, PCCA, PNII. Membru în comitetele ştiinţifice/de organizare ale unor conferinţe internaţionale de prestigiu: The International Conference on Water in Food (EFW2014, Timişoara, Romania-Chair of the Organizing Committee; EFW2016, Leuven, Belgium-Member of the Organizing Committee). “Reviewer” pentru reviste de top din domeniul de competenţă: Food Chemistry – Elsevier (ISI 4.052/Q1), Food Research International – Elsevier (ISI 3.182/Q1), Beilstein Journal of Organic Chemistry – Beilstein Institute (ISI 2.697/Q2).


Prof.dr. POIANA Mariana Atena

Nr. telefon:

0726 239 838
E-mail:
[email protected]
WOS h=12; SCOPUS h=12

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2014, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: LS (ISI - 41, BDI - 73), contracte cercetare (22), cărți (14)

Membru in asociatii:Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România; Societatea de Chimie din România; Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; European Association for Chemical and Molecular Sciences – EuCheMS

PremiiDiplomă și Medalie de aur la PROINVENT 2020 pentru “Preparate naturale cu acțiune antifungică folosite ca agenți de protecție în culturile leguminoase”, 18-20 noiembrie 2020, Cluj Napoca; Diplomă și Medalie de Bronz la EUROINVENT 2019 pentru cartea ”Impactul produselor alimentare de origine vegetală asupra sănătății consumatului”, 16-18 mai 2019, Iași, România; Medalie de aur pentru invenția ”Vitis TM Alb aromat de Silagiu” la Salonul Internațional de invenții si inovații "Traian Vuia", Timișoara, 2018; Diploma si Medalie de Argint la EUROINVENT 2018 pentru participare cu “Natural organic preparation (PNEA)”, 17-19 mai 2018, Iași, România; Diplomă de excelenţă pentru "Preparate naturale ecologice cu acţiune antifungică" în cadrul Expoziţiei internaţionale INFOINVENT, 15-18 noiembrie 2017, Chişinau, Republica Moldova; Diplomă şi Medalie de bronz pentru "Preparate naturale ecologice cu acţiune antifungică"  în cadrul Expoziţiei internaţionale INFOINVENT, 15-18 noiembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova; Premiul AGEPI pentru "Cel mai de succes soi de plantă" în cadrul INFOINVENT, 15-18 noiembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova; Diplomă şi Medalie de argint pentru “AVOREGO SPONGE CAKE” la secţiunea Innovative Projects în cadrul EURO INVENT 25-27 mai 2017, Iaşi, România; Diplomă şi Medalie de Argint pentru invenţia ”Brioşă de bază de premix făinos BIO îmbogăţit natural în fier TPA – Muffins” la Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii Traian Vuia, 27 mai 2016, Timişoara, România; Diplomă de excelenţă şi medalie de aur pentru produsul ”Brioşă de bază de premix făinos BIO îmbogăţit natural în fier TPA – Muffins” în cadrulExpoziţiei Internaţionale PROINVENT, 19-21 martie 2014, Cluj-Napoca, România.

Aria de expertiza: Ştiinţa și ingineria produselor alimentare; Bioeconomie. Domenii de cercetare:Tehnologii ale produselor alimentare de origine vegetală; Conceperea și dezvoltarea unor prototipuri de produse alimentare inovative; Valorificarea subproduselor din industria alimentară; Metode de evaluare a activităţii antioxidante și a unor compuşi bioactivi;  Îmbunătăţirea stabilităţii termo-oxidative a uleiurilor vegetale; Utilizarea unor  materii prime neconvenționale în industria alimentară.


Conf.dr. RABA Diana

Nr. telefon:

0723350424
E-mail:

[email protected]

WOS h=6; SCOPUS h=6

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2022, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: LS (ISI - 33, BDI - 62), contracte cercetare (12/ 5 ca director de proiect), cărți (6), capitole in carti (5)

Membru in asociatii: European Food Information Resource (EuroFir), International Society for Development and Sustainability (ISDS), Federatia Europeana a Societatilor de Biochimie, Uniunea Internationala de Biochimie si Biologie Moleculara, European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS), The Association for Multidisciplinary Research from the West Side of Romania, Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România, SIRAR Filiala Banat

Premii: Premii UEFISCDI (4), Premii la Saloane de Inventică și Inovație (20)

Titluri de proprietate intelectuală: 10

Aria de expertiza: Ştiinţa și ingineria produselor alimentare; Bioeconomie

Domenii de cercetare: Tehnologii ale produselor alimentare de origine vegetală și animală; Conceperea și dezvoltarea unor prototipuri de produse alimentare inovative; Valorificarea subproduselor din industria alimentară; Metode de evaluare a activităţii antioxidante și a unor compuşi bioactivi; Utilizarea unor materii prime neconvenționale în industria alimentară.


Prof.dr. RIVIS Adrian

Nr. telefon:

0256 277 261
E-mail:

[email protected]

[email protected]

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2009, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: carti, cursuri si indrumatoare 4, LS 135 (15 ISI – article:13, proceeding paper:2)

Membru in asociatii: Asociatia specialiStilor din industria alimentara din Romania (A.S.I.A.R.);Societatea Romana de Chimie; Asociatia de Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest a Romaniei

Premii:

Aria de expertiza: Ingineria produselor alimentare


Prof.dr. SAVESCU Petre

Nr. telefon:

0251 418 475

0757 014 088

E-mail:

[email protected]

[email protected]

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2019, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: 15 articole indexate Web of Science, articole BDI: 45 în domeniul IPA

Membru in asociatii: Membru al unor societăţi ştiinţifice internaţionale/naţionale: International Council of Research University of Salerno, Italia, membru al Consiliului Științific Internațional, 2019-prezent; Fundația AER România, vicepreședinte și responsabil ICAES, din 2005-prezent; Asociația Profesională Agr Al-Turism Oltenia ONG, președinte, 2005-prezent; Asociația Profesională Consagro de la Facultatea de Agronomie, vicepreședinte, 2015-prezent

Aria de expertiza: Ingineria produselor alimentare


Prof.dr. TRASCA Teodor Ioan

Nr. telefon:

0256 277 326
E-mail:

[email protected]

[email protected]

CV

DOCTORANZI

Conducator de doctorat: 2009, domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Publicatii: carti, cursuri si indrumatoare 7; LS: 120 (14 ISI – article:11, proceeding paper:1, meeting abstract:2); contracte castigate prin competitie: 13; brevet inventie: 1

Membru in asociatii: Membru ales in Comitetul executiv international al Retelei pentru Inovare in Invatamantul Superior, al Asociatiei Europene a Universitatilor de Stiintele Vietii (ICA-Edu), pentru un mandat de 3 ani (2017 – 2020); Evaluator al Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) (2010 – prezent); Evaluator in cadrul Unitatii Executive de Finantare a Invatamantului Superior, a Cercetarii si Inovarii din Romania (2000 – prezent); Membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare – Inovare (2013 – 2016); Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor Didactice si de Cercetare din invatamantul Universitar, comisia Stiinte ingineresti – Ingineria resurselor animale si vegetale (2012 – 2016), Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania

Premii: Premiul ,,Gheorghe Ionescu Sisesti’’ pentru Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Gala Excelentei Banatene 2015; Personalitatile lumii ,,Who’s who in the world’’ 2010, pentru contributii remarcabile in domeniul de activititate si la dezvoltarea societatii contemporane

Aria de expertiza: Ingineria produselor alimentare


 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty