FacebookTwitterYoutubeInstagram

Manifestari stiintifice

Home » Cercetare » Manifestari stiintifice

Sustainable development represents the solution which we must adopt, to meet the challenges of the 21st century. We live in a period marked by the process of globalization, increasing inequalities and aggravating environmental problems. Education plays an important role in solving these problems, which has a catalytic impact on the well-being of individuals and the future of our planet.

 

The Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you to attend the "MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Section "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT", event that will take place on May 30-31, 2024.

 

Topic 1. Economics and rural development

Topic 2. Agricultural management, marketing, and consultancy

Topic 3. Agricultural finance, accounting, and legislation

Topic 4. Tourism

 

IMPORTANT DATE:

30.04.2024 - online registration and abstract submission on www.arls.ro

15.05.2024 - sending the scientific paper works.

25.05.2024 – paper acceptance

27.05.2024 – last day for fee payment

 

 

INVITATION


Dezvoltarea durabilă este soluția pe care trebuie să o adoptăm pentru a putea face față provocărilor secolului XXI. Trăim într-o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Un rol important în rezolvarea acestor probleme revine educației, aceasta având un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.

 

Facultatea de Management și Turism Rural are onoarea de a vă invita să participați la MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Section „MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT”, eveniment ce va avea loc în perioada 20-21 mai 2021.

 

DATE IMPORTANTE:

15.04.2021 - înregistrarea on-line a rezumatelor pe www.arls.ro

01.05.2021 – înregistrarea lucrărilor in extenso

10.05.2021 – ultima zi de plată

 

INVITATIE

 

_________________________________

 

 

Sustainable development represents the solution, which we must adopt, in order to meet the challenges of the 21st century. We live in a period marked by the process of globalization, increasing inequalities and aggravating environmental problems. Education plays an important role in solving these problems, which has a catalytic impact on the well-being of individuals and the future of our planet.

Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you attend at the "MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Section "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT", event that will take place on May 20-21, 2021.


IMPORTANT DATE:

15.04.2021 - online registration and abstract submission on www.arls.ro

01.05.2021 - sending the scientific paper works

10.05.2021 – last day for fee payment

 

INVITATION

  


Dezvoltarea durabilă este soluția pe care trebuie să o adoptăm pentru a putea face față provocărilor secolului XXI. Trăim într-o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Un rol important în rezolvarea acestor probleme revine educației, aceasta având un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.

Într-un an aniversar pentru universitatea noastră, ˮ75 de ani de existență și de activitate de cercetare-dezvoltare- inovareˮ, Facultatea de Management și Turism Rural are onoarea de a vă invita să sărbătorim împreună și de a participa la „MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Section „MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT”, eveniment ce va avea loc în perioada 8-9 octombrie 2020.

 

DATE IMPORTANTE:
15.08.2020 - înregistrare on-line și trimiterea lucrărilor in exenso pe www.lsma.ro
25.09.2020 - acceptarea lucrărilor
01.10.2020 - ultima zi de plată

 

INVITATIE

 

_________________________________

 

 

Sustainable development represents the solution, which we must adopt, in order to meet the challenges of the 21st century. We live in a period marked by the process of globalization, increasing
inequalities and aggravating environmental problems. Education plays an important role in solving these problems, which has a catalytic impact on the well-being of individuals and the future of our planet.

In an anniversary year for our university, ˮ75 years of existence and research-development- innovation activityˮ, the Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you to celebrate together and to participate to the "MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Section "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT", event that will take place on October 8-9, 2020.


IMPORTANT DATE:
Until 15.08.2020 - online registration and paper in extenso on www.lsma.ro
25.09.2020 - paper acceptance
01.10.2020 - last day for the payment

 

INVITATION

  

LETTER ABOUT INDEXING PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE SCIENCES


Filodiritto Editore informe us that the journal "Proceedings of the International Conference on Life Sciences" is in process to be evaluated for inclusion in Citation Index by Thomson Reuters

View the letter here

 


Facultatea de Management și Turism Rural are onoarea de a vă invita să participați la "CEA DE-A II-A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚELE VIEȚII", Secțiunea "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT" eveniment ce va avea loc în perioada 23-24 mai 2019.

Tema 1. Economie și dezvoltare rurală
Tema 2. Management, marketing și consultanță agricolă
Tema 3. Finanțe, contabilitate și legislație agrară
Tema 4. Turism

 

DATE IMPORTANTE:
30.03.2019 - înregistrare on-line și trimiterea rezumatelor, doar pentru lucrările indexate BDI
02.03 - 30.03.2019 - trimiterea lucrărilor in extenso, pentru lucrările ISI Proceeding
30.03.2019 - 14.04.2019 - trimiterea lucrărilor in extenso, pentru lucrările indexate BDI

 


INVITATIE

 

Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you to attend at THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE SCIENCES, Section "Management of sustainable rural development", event which will take place in the period 23-24 May 2019.

Topic 1. Economics and rural development
Topic 2. Agricultural management, marketing and consultancy
Topic 3. Agricultural finance, accounting and legislation
Topic 4. Tourism


IMPORTANT DATE:
30.03.2019 - online registration and abstract submission, only for scientific work papers indexed BDI

02.03 - 30.03.2019 - sending the scientific work papers in extenso, in case of those indexed ISI Proceeding

30.03.2019 - 14.04.2019 - sending the scientific work papers in extenso, in case of those indexed BDI


INVITATION

 

Persoana de contact / Contact person: Șef lucr. dr. Tabita Adamov - Prodecan - Cercetare
e-mail: tabitaadamov2003 [at] yahoo.com


În 22-23 noiembrie 2018, în cadrul Facultății de Management Agricol a avut loc Al 10-lea Simpozionul Științific Internațional dedicat Studenților și Tinerilor Cercetători „Managementul dezvoltării rurale durabile”, eveniment care s-a desfăsurat pe următoarele sectiuni: Secțiunea 1. Economie și dezvoltare rurală Secțiunea 2. Management, marketing și consultanță agricolă Secțiunea 3. Finanțe, contabilitate și legislație agrară Secțiunea 4. Turism


În 24 - 25 mai 2018 a avut loc „CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚELE VIEȚII”, Secțiunea „MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT”. În cadrul manifestării științifice cu participare internațională au fost abordate probleme de actualitate din domeniul managementului agricol, structurate pe 4 teme:

Tema 1. Economie și dezvoltare rurală
Tema 2. Management, marketing și consultanță agricolă
Tema 3. Finanțe, contabilitate și legislație agrară
Tema 4. Turism


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty