FacebookTwitterYoutubeInstagram

Domenii prioritare

Home » Cercetare » Domenii prioritare

DOMENII PRIORITARE

 

Activitatea de cercetare a Facultății de Management și Turism Rural urmează direcțiile stabilite de Strategia de cercetare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României”, urmărind mai multe obiective strategice și activități, astfel:

1. Creșterea calității, competitivității și relevanței în cercetare

· Publicarea de articole in extenso, cu factor de impact, în jurnale indexate Web of Science

· Participări la conferințe de prestigiu și/sau publicarea în volumele conferințelor (proceedings) indexate in Web of Science

· Brevete de invenție/omologări de produse

· Publicarea de articole in extenso, indexate BDI / Susținerea publicației ”Lucrări Științifice Management Agricol”

2. Dezvoltarea de proiecte complexe cu impact asupra performanțelor în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei,  medicinii  veterinare, prelucrării produselor agricole și a managementului agricol

· Încheierea  de  protocoale de colaborare/parteneriate/convenții cu mediul  academic, științific și economic

3. Asigurarea resursei umane specializate, capabile să realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondială, indiferent dacă acestea aparțin cercetării fundamentale sau celei aplicate

 

4. Dezvoltarea Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate si Bioinginerii pentru a asigura o  cercetare performantă la nivel național și internațional

 

 

5.Orientarea spre programe de cercetare științifică de importanță euroregională și internațională

 

6. Inovare pentru sectorul public și privat

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty