TwitterYoutubeInstagram

Atributii

Home » CEAC » Atributii

Atribuții CEAC

 

a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de Senat, conform următoarelor domenii și criterii:

 

a.1. Capacitatea instituțională: care rezultă din organizarea internă, din infrastructura disponibilă, definită de următoarele criterii:

 

a.2. Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin: conținutul programelor de studiu, rezultatele învățării, angajabilitatea absolvenților și activitatea financiară a organizației;

 

a.3. Managementul calității care se concretizează prin următoarele criterii:

 

b) elaborează și publică anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în USAMVBT;

 

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației;

 

d) colaborează cu Departamentul pentru Managementul Calității (DMC) în vederea implementării, planificării, organizării și ținerii sub control a sistemului de management al calității, la nivelul fiecărei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT;

 

e) dezvoltă activități de stabilire de repere calitative și cantitative (benchmarking) prin comparație cu alte universități din țară și străinătate prin comparație cu alte universități pentru evaluarea și monitorizarea calității;

 

f) gestionează procesul de evaluare a cadrelor didactice și aplică reglementările privind colectarea datelor și interpretarea statistică a acestora (chestionare, formulare statistice, fișe de observație, scale de evaluare s.a.);

 

g) implementează acțiuni preventive privind frauda intelectuală prin organizarea de instruiri planificate pe referențialele specifice;

h) în cazul unei fraude intelectuale dovedite va gestiona procesul de reluare a evaluării cadrelor didactice în cauză, în conformitate cu regulamentele în vigoare;

 

i) arhivează documentele rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor didactice și le pune la dispoziția persoanelor îndreptățite conform reglementărilor în vigoare;

 

j) cooperează cu DMC la elaborarea planului strategic și a planului operațional anual privind asigurarea calității și la întocmirea rapoartelor de evaluare periodică a calității educației la nivel instituțional.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty