FacebookTwitterYoutubeInstagram

Obiective

Home » Calitate » Obiective

Atributiile Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pe Facultate (CEAC-FMA):

1. coordonează activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultate;

2. participă la elaborarea instrumentelor de evaluare și asigurare a calității programelor educaționale și la stabilirea standardelor de calitate ale facultății, împreună cu CEAC la nivel de Universitate.

3. participă la audit-urile interne și evaluarea calității programelor de studiu coordonate de facultate și departamentele acesteia;

4. asigură monitorizarea rezultatelor evaluărilor efectuate la nivelul programelor de studiu pe cele trei domenii și criterii (conform Legii 87/2006): capacitatea instituțională, eficacitatea educațională, managementul calității

5. elaborează anual Raportul de evaluare al calității programelor de studiu;

6. furnizează Consiliului facultății rezultate sintetice privind calitatea programelor de studiu realizate de facultate și stadiul acțiunilor de îmbunătățire a calității;

7. participă la acțiunile de instruire în domeniul calității și la implementarea culturii calității universitare.

 

Obiective urmărite se referă la:

·         crearea unui climat pentru inovare în domeniul calității;

·         coordonarea aplicării procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor enumerate la art.10 din Legea 87/2006;

·         dezvoltarea accelerată și semnificativă a relațiilor interne și internaționale în domeniul universitar și al cercetării științifice prin crearea unor consorții universitare;

·         îmbunătățirea și diversificarea relației student – cadru didactic prin noi forme, metode și mijloace, prin organizarea unor manifestări științifice studențești și implicare în activitatea de cercetare;

·         dezvoltarea ariei curriculare și programelor de studiu cu noi oferte educaționale solicitate de piața muncii;

·         îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității in cadrul Facultății de Management și Turism Rural și aducerea indicatorilor de performanță care privesc calitatea programelor de studii la cerințele impuse prin Legea 87/2006 și normele ARACIS, cu referire la: capacitatea instituțională, eficacitate educațională și managementul calității.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty