FacebookTwitterYoutubeInstagram

Comisia

Home » Calitate » Comisia

 

Ca urmare a aprobării în ședința Consiliului facultății din data de 27.02.2023 prin prezenta se numește  Comisia de evaluare și asigurare a calității pe facultate (CEAC-F) cu următoarea componență:

 

 

1. Responsabil cu asigurarea calității pe facultate

1.1.Conf.Dr. Milin Ioana Anda- Responsabil cu Asigurarea Calitatii pe Facultate (RAC-F)

 

 

2. Responsabil cu asigurarea calității pe departamente didactice RAC-D

2.1. Departamentul Managemenul Dezvoltarii Rurale-  Conf. Dr.Merce Iuliana Ioana          

2.2. Departamentul Economia si Finantarea Firmei- Sef Lucr. Dr. Marin Diana

 

3. Responsabil cu asigurarea calității pe programe de studii

3.1. Program de studiu Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole- Conf. Dr. Bălan Ioana

3.2. Program de studiu Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism - Conf. Dr. Sîrbu Corina

3.3. Program de studiu Inginerie și Management în Industria Turismului - Conf. Dr. Sîrbulescu Claudia

3.4. Programe de studii  ciclul Master- Șef Lucr.Dr. Mănescu Camelia

 

 

4. Reprezentantul studenților

4.1. Studenta Schibble Andrada Gabriela- An 3 Inginerie și Management în Industria Turismului

 

 

5. Reprezentantul angajatorilor

5.1. Stoian Andrei Sebastian- Administrator S.C. Agro Angelessi S.R.L. Birda

 

 

6. Reprezentantul absolvenților

6.1. Șteț Anca- Absolvent  Inginerie și Management în Industria Turismului

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty