TwitterYoutubeInstagram

Atributii

Home » DMC » Atributii

Atribuții CEAC

 

Pentru realizarea misiunii si obiectivelor asumate, DMC este investit cu următoarele atribuții:

 

a. elaborează, revizuiește și actualizează Manualul Calității, care documentează sistemul de management al calității din USAMVBT, structura organizatorică, responsabilitățile, precum si structura documentelor utilizate pentru implementarea si menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 

b. elaborează și supune spre analiza Consiliului de Administratie proiecte privind procedurile, regulamentele, instrucțiunile și alte documente ale sistemului de management al calității implementat și certificat;

 

c. în colaborare cu Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) implementează, planifică, organizează și identifică și aplică măsuri pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității, la nivelul fiecărei subdiviziuni organizatorice a USAMVBT;

 

d. coordonează procesul de aplicare a reglementărilor privind colectarea datelor (chestionare, formulare statistice, fișe de observație, scale de evaluare s.a.); și de întocmire a formularelor sintetice privind situația îndeplinirii standardelor și indicatorilor de performantă la nivel instituțional;

 

e. coordonează întocmirea, gestionarea și actualizarea bazelor de date ale USAMVBT privind sistemul de management al calității;

 

f. in vederea fluidizării activității de elaborare a documentelor necesare autoevaluării periodice a programelor de studii, DMC menține documentația referitoare la aspectele de prezentare instituțională și colaborează cu departamentele administrative în vederea actualizării periodice a acesteia. La solicitarea coordonatorilor programelor de studii este pusă la dispoziție întreaga baza de date actualizată, aceștia fiind responsabili doar cu actualizarea datelor specifice programului de studiu coordonat;

 

g. cooperează cu CEAC la elaborarea Planului operațional anual privind asigurarea calității cod: USAMVBT PG 001 FR 026- 001 și la întocmirea Rapoartelor de evaluare periodică a calității educației la nivel instituțional;

 

h. cooperarea cu studenții și organizațiile studențești din USAMVBT, pentru implicarea acestora în dezvoltarea culturii calității în universitate;

 

i. transfer de cunoștințe și de bune practici în domeniul managementului calității în USAMVBT prin organizarea de seminarii științifice, workshop-uri, conferințe naționale și internaționale și prin organizarea de vizite de studii și documentare la centre similare din țară și străinătate;

 

j. diseminarea cunoștințelor în domeniul managementului calității prin diverse publicații;

 

k. participare în cadrul unor programe de dezvoltare și îmbunătățire continuă a sistemului de management al calității în învățământul superior;

 

l. analiza, informarea și documentarea privind satisfacția clienților interni și externi ai USAMVBT;

 

m. crearea si gestionarea paginii WEB a DMC;

 

n. participă la auditurile externe ale organismelor de acreditare, certificare sau evaluare instituțională.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty