FacebookTwitterYoutubeInstagram

Actiunile Marie Sklodowska Curie

Home » Relatii internationale » Alte mobilitati externe » Actiunile Marie Sklodowska Curie

Actiunile Marie Sklodowska-Curie pentru consolidarea  competentelor, formarea si dezvoltarea carierei cercetatorilor

Unul din obiectivele specifice urmarite în cadrul Componentei I („Excelenta stiintifica”) a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare si inovare Orizont 2020  este consolidarea competentelor, formarea si dezvoltarea carierei cercetatorilor prin actiunile Marie Sklodowska-Curie („actiunile Marie Curie”).

 Actiunile Marie Curie sunt deschise pentru activitatile de formare si dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetarii si inovarii, de la cercetarea de baza pâna la preluarea pe piata si serviciile pentru inovare. Domeniile de cercetare si inovare, precum si sectoarele vor fi alese în mod liber de candidati.

 
În toate activitatile descrise mai sus, se va acorda o atentie deosebita încurajarii participarii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, precum si a altor actori socio-economici. Toate actiunile Marie Curie promoveaza colaborarea pe termen lung între institutiile de învatamânt superior, organizatiile de cercetare si sectorul privat, tinând cont de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala.
 
Mobilitatea este o cerinta cheie în actiunile Marie Curie. Cercetatorii au astfel posibilitatea de a acumula experienta peste hotare si de a-si completa instruirea cu competente sau discipline utile pentru propria cariera.
 
Actiunile Marie Curie vor fi deschise participarii cercetatorilor si personalului de inovare, precum si universitatilor, institutelor de cercetare, întreprinderilor si altor agenti socio-economici din toate tarile Uniunii Europene, inclusiv din tarile terte.
 
Principiile Cartei europene a cercetatorilor si ale Codului de conduita pentru recrutarea cercetatorilor, care promoveaza recrutarea deschisa si conditiile de lucru atractive, vor trebui sa fie aprobate si aplicate de catre toti participantii care beneficiaza de finantare.
 
Cele patru directii majore de finantare prin actiunile Marie Curie vor fi urmatoarele:
 
1. Retele inovative pentru sprijinirea cercetatorilor debutanti (vizeazaformarea initiala a cercetatorilor si a candidatilor la doctorat din statele membre si din tarile associate, prin intermediul sprijinului acordat programelor de formare în domeniul cercetarii selectate prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de parteneriate între universitati, institute de cercetare, întreprinderi, IMM-uri si alti agenti socio-economici din diferite tari din Europa si din afara acesteia).
 
2. Burse individuale pentru sprijinirea cercetatorilor cu experienta (cultivarea excelentei prin intermediul mobilitatii transfrontaliere si inter-sectoriale)
 
3. Cooperare internationala si inter-sectoriala prin schimb de personal de cercetare si inovare (urmarind stimularea inovarii prin intermediul schimburilor transversale de cunostinte)
 
4. Cofinantarea programelor regionale, nationale si internationale de doctorat si postdoctorat (urmarind cresterea impactului structural prin cofinantarea activitatilor).
 
Detalii:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
 

 

Apeluri pentru proiecte - Actiunile Marie Sklodowska-Curie

 

Funding & tender opportunities

 

 

Punct National de Contact pentru Actiunile Marie Sklodowska-Curie pentru consolidarea competentelor, formarea si dezvoltarea carierei cercetatorilor:
 
Corina Georgeta Abraham-Barna

Adresa: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului
din Timisoara, Calea Aradului nr. 119, 300654, Timisoara
Tel: +4 0256 277 080 - Fax: +40256200296
Email: c.g.abraham.barna (at) gmail.com

 
Reteaua Punctelor Nationale de Contact:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm 
 
Institutii care ofera informatii si consultanta:
National Contact Points (NCP)
Enterprise Europe Network
Research Enquiry ServiceIT Helpdesk 
 
Etica
Participant Portal
Science and Society Portal
European IPR Helpdesk
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their recruitment
CEN
CENELEC
CORDIS Partner Service
Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty