FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere master FIA

Home » Admitere FIA » Admitere master FIA

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ



 

 

 

Adresa: Timișoara, Calea Aradului 119, 300645

Tel: 0256 277 004

e-mail: [email protected]

web page: http://tpa.usab-tm.ro

https://www.facebook.com/fia.timisoara

https://www.tiktok.com/@fia.timisoara


TAXE:

PENTRU PERIOADA DE PREÎNSCRIERI ONLINE:

ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

ÎNMATRICULAREA ESTE 150 LEI

Notă: pentru toate celelelte dosare depuse preînscrierea și înscrierea este 100 lei, iar înmatricularea este 150 lei.


PROGRAME - STUDII DE MASTER


TEHNICI MODERNE DE GASTROTEHNIE ŞI CATERING (T.M.G.C.)

ALIMENT NUTRIŢIE UMANĂ (A.N.U.)

TEHNOLOGII AVANSATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (T.A.I.A.)

SIGURANȚA ŞI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.)

DANUBE AGRI-FOOD MASTER (D.A.F.M.) 

SIGURANŢĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ (S.S.A.S.P)


CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER SESIUNEA 2024


Sesiunea de vară

08.07.2024 – 24.07.2024 – Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800-1200)

25.07.2024 – Interviu din tematica afișată

25.07.2024 – Afișarea rezultatelor după ora 1600

26.07.2024 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

Sesiunea de toamnă

02.09.2024 – 23.09.2024 – Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800-1200)

24.09.2024 – Interviu din tematica afișată

24.09.2024 - Afișarea rezultatelor după ora 1600

25.09.2024 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă


CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER


Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:


ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

B) alte documente


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty