FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere licență FIA

Home » Admitere FIA » Admitere licență FIA

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ 

 

 

Adresa: Timișoara, Calea Aradului 119, 300645

Tel: 0256 277 004

e-mail: [email protected]

web page: http://tpa.usab-tm.ro

https://www.facebook.com/fia.timisoara

https://www.tiktok.com/@fia.timisoara


TAXE:

PENTRU PERIOADA DE PREÎNSCRIERI ONLINE:

ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

ÎNMATRICULAREA ESTE 150 LEI

Notă: pentru toate celelelte dosare depuse preînscrierea și înscrierea este 100 lei, iar înmatricularea este 150 lei.


PROGRAME - STUDII DE LICENȚĂ


INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (I.P.A.)

CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE (C.E.P.A.)

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI (P.C.M.)


CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA 2024


Sesiunea de vară

08.07.2024 – 24.07.2024 – Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800 - 1200)

24.07.2024 – Afișarea rezultatelor după ora 1600

25.07.2024 – Confirmarea locurilor bugetate

26.07.2024 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă

02.09.2024 – 14.09.2024 – Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800-1200)

16.09.2024 – Afișarea rezultatelor după ora 1600

17.09.2024 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă


CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ


Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:


ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

B) alte documente

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty