FacebookTwitterYoutubeInstagram

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Home » Admitere » Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Situația locurilor rămase libere pentru sesiunea septembrie 2019

 

Facultatea de Agricultură

Licență - învățământ cu frecvență

Specializarea

Număr locuri vacante

Bugetate

Taxă

Agricultură

1

24

Protecția plantelor

-

14

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară

4

12

Agricultură - limba engleză

-

20

Ingineria și protecția mediului în agricultură

7

13

Biologie

11

8

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

-

8

Măsurători terestre și cadastru

-

1

TOTAL

23

100

 

Licență - Învățământ frecvență redusă

Specializarea

 

Număr locuri vacante

Taxă

Agricultură

27

Ingineria și protecția mediului în agricultură

27

TOTAL

54

 

Master

Specializarea

Număr locuri vacante

Bugetate

Taxă

Agricultură ecologică

-

12

Biologie aplicată în agricultură

1 rrom

14

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

-

13

Managementul înregistrării sistematice în contextul dezvoltării rurale

-

7

Protecția și expertizare fitosanitară

-

8

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

-

3

Utilizare durabilă a terenurilor agricole

-

4

TOTAL

1 rrom

61

 


 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

Programul de studii

Forma învăţ.

Tip studii

Locuri buget

Locuri taxă

Locuri minorităţi

Zootehnie

Învățământ cu frecvență

Licenţă

7

12

0

Biotehnologii agricole

Învățământ cu frecvență

Licenţă

8

18

0

Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor

Învățământ cu frecvență

Master

0

16

0

Nutriție și bază furajeră

Învățământ cu frecvență

Master

0

15

1

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere

Învățământ cu frecvență

Master

0

15

0

Animale de companie și de agrement

Învățământ cu frecvență

Master

0

20

0

 


 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură

 

Licentă


Program de studii

Locuri
Buget IF

Locuri
Taxa IF

Locuri
IFR

Horticultură

-

42

41

Peisagistică

-

23

-

Inginerie genetică

-

16

-

Silvicultură

1 -rrom

11

-

 

Master     


Domeniul

Program de studii

Locuri
Buget IF

Locuri
Taxa IF

Horticultură

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

-

53

Securitatea şi calitatea produselor horticole primare

1 -rrom

59

Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole

-

53

Biotehnologii

Ameliorarea şi producerea de sămânţă la plantele cultivate

-

30

Biotehnologii fitofarmaceutice

-

45

Silvicultură

Diversitatea ecosistemelor forestiere

-

 

Management forestier

-

45

 

 


 

Facultatea de Inginerie Alimentară

 

10 locuri buget

45 locuri cu taxă

 


 

Facultatea de Management și Turism Rural

 

Licenţă

SPECIALIZAREA

LOCURI RAMASE LIBERE TOAMNA

din care:

Total

Buget

Taxă

Inginerie şi management în administrarea afacerilor - Zi

29

9

20

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - Zi

25

6

19

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IFR

43

-

43

Inginerie şi management în industria turismului - Zi

22

1

20

TOTAL

118

16

102

 

Master

SPECIALIZAREA

LOCURI RAMASE LIBERE TOAMNA

din care:

Total

Buget

Taxă

Managementul dezvoltării rurale durabile

10

1*

9

Agribusiness

13

-

13

Administrarea afacerilor agricole

8

-

8

Management în alimentaţie publică şi agroturism

6

-

6

TOTAL

37

1*- rrom

36

 


 

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Specializarea Medicină veterinară (în limba franceză) - 20 locuri cu taxă

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty