FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere colegiu de invatamant tertiar nonuniversitar

Home » Admitere » Admitere colegiu de invatamant tertiar nonuniversitar

ADMITERE 2020-2021

 

Calendarul concursului de admitere pentru cursurile Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT

Sesiunea Iulie-Septembrie 2020

 

Sesiunea de vara:
07.07.2020 - 29.07.2020 - Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00, Sâmbata între orele 8,00-12,00)

29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 16,00

30.07.2020 - Confirmarea locurilor

 

Sesiunea de toamnă:
02.09.2020 - 10.09.2020 - Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00, Sâmbata între orele 8,00-12,00)

10.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 16,00

11.09.2020 - Confirmarea locurilor

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de înscriere care trebuie să conţină:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

B) alte documente

 

Taxele de școlarizare:

 

ADMITEREA ÎN ANUL 1 - se va face pe baza Dosarului de înscriere. Departajarea candidaților se va face pe baza mediei aritmetice a anilor de studiu din liceu. În cazul mediilor egale, criteriul de departajare este media clasei a XIIa.

 

TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE - 28 locuri cu taxă

TEHNICIAN PENTRU PANIFICAŢIE ŞI PRODUSE FĂINOASE - 28 locuri cu taxă

TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ȘI LAPTELUI - 28 locuri cu taxă

 

 

Caracteristicile  școlii  si facilităţi  oferite cursanţilor

 

Curriculumul procesului de învăţământ

Curriculumul pentru cele 3 calificări cuprinde între 14 și 16 module repartizate pe durata a 3 semestre (1,5 ani) de pregătire teoretică și practică, cuprinzând între 1440 și 1470 de ore. Din numărul total de ore, conform reglementărilor europene, cel puţin jumătate sunt consacrate pregătirii teoretice restul orelor distribuite pregătirii practice.

Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT prin specializările existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor în vederea unei optime încadrări a acestora în viaţa socio-profesională și le facilitează integrarea pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare.

 

Vezi aici OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty