FacebookTwitterYoutubeInstagram

Master

Home » Admitere » Master

Facultatea de Inginerie Alimentara

Interviu Master  - 19.09.2019 - ora 1000

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare
 
CONCURS ADMITERE - MASTER  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
 

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Nr.locuri bugetate

(fără taxă) B

Nr.locuri cu taxă T

INGINERIE ALIMENTARĂ

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE – SUSTENABILITATE ÎN AGRICULTURĂ, PRODUCŢIA ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTARĂ ÎN REGIUNEA DUNĂRII – (ÎN LIMBA ENGLEZĂ - SUSTAINABILITY IN AGRICULTURE, FOOD PRODUCTION AND FOOD TECHNOLOGY IN THE DANUBE REGION – JOINT DEGREE) (DAFM)

8

22

SIGURANŢA ŞI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.)

13

17

TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.)

13

17

ALIMENT-NUTRŢIE UMANĂ (A.N.U.)

14

16

TEHNICI MODERNE ÎN GASTROTEHNIE ŞI CATERING

14

16

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 

CALENDARUL ADMITERII 2019:

Sesiunea de toamna:

 

Acte necesare pentru înscriere: ÎN ORIGINAL ŞI COPII XEROX ALE ACESTORA ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII”CONFORM CU ORIGINALUL” ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII

Contact     

Tel. 0256/277004

Email: secretariatftpa@usab-tm.ro

http://www.tpa.usab-tm.ro

Programul de Studii de Master:

TEHNICI MODERNE DE GASTROTEHNIE SI DE CATERING (T.M.G.C.)

Titlul obtinut: Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Tehnici moderne de gastrotehnie si de catering

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare: 15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal: 

Misiunea principala a programului de master Tehnici moderne de gastrotehnie si de catering (TMGC) este de a forma specialisti în domeniul ingineriei produselor alimentare, avand capacitatea de particularizare a notiunilor privind caracteristicile senzoriale si nutritionale ale alimentelor si a dietelor personalizate, precum si a celor mai potrivite tehnici gastronomice, în scopul asigurarii securitatii si sigurantei alimentare, precum si a îmbunatatirii comportamentului alimentar.

Inginerul specialist în ingineria produselor alimentare, cu competente de gastronomie si catering, joaca un rol important în mentinerea starii de sanatate, a performantelor fizice, în prevenirea si tratamentul diverselor afectiuni, în educatia comunitara si informarea permanenta a consumatorului.

Ocupatii posibile conform COR:

Director de departament alimentatie – 141202; Director de departament catering - 141203;  Consultant nutritionist - 226504; Director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar – 112038;  Expert inginer industria alimentara - 214518; Director restaurant – 141111; Conducator întreprindere mica - patron (girant) în activitatea hoteliera si restaurante - 141101; Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533;  Consilier inginer industria alimentara - 214517; Manager consortiu turistic - 263218; Maestru în arta culinara -  512004; Director cofetarie, patiserie - 141121.

  Plan invatamant TMGC

 

Programul de Studii de Master:
SIGURANTA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) 

Titlul obtinut: Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Siguranta si biosecuritatea produselor agroalimentare

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal:

Programul de master Siguranta si Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.), are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul sigurantei si biosecuritatii alimentare. Programul de master SBPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master SBPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
Competente profesionale:
Ocupatii posibile conform COR:
Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.
 
 Plan invatamant SBPA
 
Programul de Studii de Master:
TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.)

Titlul obtinut:

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal:

Programul de master Tehnologii Avansate de Procesare a Materiillor Prime Agricole, are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul procesarii materiilor prime agricole în scop alimentar. Programul de master este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studii universitare de masterat aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

Ocupatii posibile conform COR:

Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în tehnologia de prelucrarii produselor agricole - 214123; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Consilier inginer în industria alimentara - 214517; Expert inginer în industria alimentara - 214518; Inginer în industria alimentara - 214514, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.

 Plan invatamant TAP

Programul de Studii de Master:

ALIMENT NUTRITIE UMANA (A.N.U.)
Titlul obtinut:
Master în Ingineria Produselor Alimentare
Denumire calificare: Aliment – Nutritie umana
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Nivel de studiu: Master
Numarul total de credite: 120
Durata de studiu: 2 ani
Numar locuri bugetare: 16
Numar locuri cu taxa: 34
Cadru legal:
Programul de master ALIMENT - NUTRITIE UMANA,  este un program nou înfiintat în cadrul Facultatii de Inginerie Alimentara, cu scopul de a pregati ingineri de industrie alimentara specializati în proiectarea de alimente adaptate cerintelor nutritionale pe grupe diferite de consumatori. Programul de master ANU este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6179/22.07.2013) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de masterat aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master ANU cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
Competente profesionale:
  • identificarea, elaborarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice expertizei nutritiei umane;
  • evaluarea nutritionala a produselor derivate din materii prime vegetale si animale;
  • identificarea si analiza aspectelor nutritionale pe grupe de varsta;
  • recunoasterea dezechilibrelor nutritionale si stabilirea adecvata a dietelor pe grupe de varsta;
  • proiectarea de alimente adaptate cerintelor nutritionale pentru diferitele grupe de consumatori alimentari;
  • gestionarea sistemelor de informatii bazate pe indicatori nutritionali, aplicand adecvat legislatia sanitara în domeniu. 
Ocupatii posibile conform COR:
Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214123; Expert centre de perfectionare - 231006; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520.
 Plan invatamant ANU
 

PROGRAM DE MASTER INTERNATIONALIZAT

SUSTAINABILITY IN AGRICULTURE, FOOD PRODUCTION AND FOOD TECHNOLOGY IN THE DANUBE REGION - JOINT DEGREE (DANUBE AGRI-FOOD MASTER - DAFM)

 Click pentru mai multe informatii 

 1-st year

 2-nd year

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatftpa@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty