Ultimele Noutati
Simpozion 2019 FHS
 
Feb
27
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Simpozion 2019 FHS
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Aprilie, 2019 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Birou eliberari acte de studii

 

 

ANUNȚ

 

În perioada 24.12.2018 - 06.01.2019 NU se eliberează acte de studii.

 

Persoană de contact: BEATRICE MUZSI

Telefon: 0256 277 065
E-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro
Program eliberări acte de studii: Luni - Vineri 1200 - 1300
Adresă: Calea Aradului nr. 119, Timișoara, etaj 2 (clădirea Facultății de Agricultură) 
 
1) Documente necesare eliberării actelor de studii:
 • carte de identitate / pașaport
 • 2 fotografii color identice mărimea 3x4 cm
 • certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
2) Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială
 
În situații BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia. Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială sunt:
 • Cerere către Rector pentru eliberarea diplomei cu procură notarială (ANEXA 1);
 • Procură autentificată la notariat în original care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica de la USAMVBT acte de studii (în cazul cetățenilor români sau străini cu domiciliul/reședința în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată conform convențiilor internaționale, de către autoritățile competente din țara respectivă). Cererea însoțită de copie după procura notarială se depune la Biroul Acte de Studii sau cele două acte pot fi trimise prin poștă la adresa: Timișoara, Calea Aradului nr. 119, pe fax la numărul 0256.200.296, sau scanate și trimise la adresa de e-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro.
În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea documentelor, împuternicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:
 • 2 fotografii ale titularului, color 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică
 • BI/CI sau pașaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii.

La ridicarea actului de studii se aduce și procura notarială în original.

! Denumirea nouă a universității care se trece pe procura notarială este: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA

 
3) Documente necesare eliberării unui duplicat
 • Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 2);
 • Declarație notarială în care sunt cuprinse elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut/distrus complet sau deteriorat parțial;
 • Copie legalizată a certificatului de naștere;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României;
 • 2 fotografii, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm ale titularului actului;
 • Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului.
Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă – licență, masterat; certificat, etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat). 
Titularul duplicatului unui act de studii își poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la depunerea dosarului. 
Dosarul cu documentele enumerate mai sus se prezintă de către titular la Biroul Acte de Studii .
Duplicatul unui act de studii se eliberează o singură dată. 
 
4) Documentele necesare eliberării a unui act de studii, în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii după o perioadă de timp de la primirea acestuia
 • Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 3);
 • Actele  de studii originale care prezintă greșeli și urmează a fi modificate.
Depunerea documentelor se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.
Titularul își poate ridica actul de studii în termen de o lună de la aprobarea cererii.
În situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituției, pe baza unei procuri, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat.
 
5) Documentele necesare eliberării adeverinței de autenticitate a diplomei
 • Cerere către Rector (ANEXA 4);
 • Copie după actul pentru care se solicită autentificarea.
Cele două documente se depun la Biroul Acte de Studii.
 
6) Documentul necesar eliberării adeverinței privind recunoașterea calificărilor profesionale în concordanță cu Directiva 78/1027/CEE (articolul 1, articolul 4 și anexa) - în cazul absolvenților Facultății de Medicină Veterinară
 • Copie după diploma de licență
Documentul se depune la Biroul Acte de Studii, iar eliberarea adeverinței se va face în termen de cel mult două zile lucrătoare.
 
7) Documentele necesare eliberării foii matricole pentru promoțiile anterioare anului 1996
 • Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 5);
 • Copie după diplomă
Documentele se depun și se eliberează la Biroul Acte de Studii
 
8) Documentele necesare eliberării programei analitice
 • Cerere adresată conducerii instituției (ANEXA 6);
 • Copie după diplomă și foaie matricolă
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei de eliberare a programei analitice
Documentele se depun la Secretariatul facultății, iar eliberarea programei analitice se va face în același loc.
 
9) Documentele necesare eliberării unei situații școlare
 • Cerere adresată conducerii facultății (ANEXA 7);
 • Copie BI/CI;
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei de eliberare a situației școlare.
Documentele se depun la secretariatul facultății iar situația școlară se eliberează în același loc.
 
10) Cui i se eliberează actele de studii?
Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a pașaportului valabile în ziua eliberării actului de studii; 
Unui absolvent cu reședința în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) țării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acestuia;
Actele de studii completate și neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituției, însoțită de copie legalizată a certificatului de deces și de o declarație pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.
 
TAXE:
 • eliberarea duplicatelor (acte de studii, foi matricole)
  • 100 RON - pentru cetățeni români
  • 30 EURO - pentru cetățeni străini
 • eliberare diplome mai vechi de 5 ani - 50 RON
 • eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I - 50 RON
 • eliberarea în regim de urgență a diplomei însoțită de Suplimentul la diplomă
  • 300 RON - pentru cetățeni români
  • 100 EURO - pentru cetățeni străini
 • eliberarea adeverinței de autentificare a diplomei (pentru apostilare) - 50 RON
NOTĂ:
Taxele au fost aprobate în Ședința Senatului universitar din 10.05.2017 și sunt valabile pentru anul universitar 2017-2018. 
Celelalte prevederi sunt în conformitate cu O.M.E.C.T. nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior.

Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2018-12-17
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara