Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simpozion studentesc - Facultatea de Management Agricol

Facultatea de Management Agricol din Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului Timișoara, în colaborare cu Liga Studenþilor Agrowest din Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului Timișoara au deosebita onoare de a vã invita sã participaþi în data de 14 decembrie 2012 la a III-a ediþie a Sesiunii Intenaþionale de Comunicãri ªtiinþifice Studenþeºti „DEZVOLTARE RURALà DURABILÔ. Sesiunea, dedicatã studenþilor, masteranzilor și doctoranzilor din þarã ºi din strãinãtate oferã posibilitatea prezentãrii activitãþilor/lucrãrilor ºtiinþifice în urmãtoarele domenii:

Pentru mai multe detalii click AICICopyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty