Ultimele Noutati
Workshop Design floral - "Arãmiu de octombrie"
 
Oct
30
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Workshop Design floral - "Arãmiu de octombrie"
Anunturi
Conferinte pe tema energiei regenerabile
Conferinta Energii regenerabile si Eficienta energetica in industrie si cladiri
Planul de management integrat pentru ROSCI0109 si ROSPA0095
Varianta DRAFT
PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI – BEUSNITA
ROSCI 0031 SI ROSPA 0020 CHEILE NEREI - BEUSNITA
Planul de Management integrat pentru
ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Consultare Regulamente arii protejate
Consultare Regulamente arii protejate
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Ianuarie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

CALENDARUL ADMITERII - sesiunea SEPTEMBRIE 2016

ADMITERE ONLINE

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidaților cu aceeași medie de bacalaureat se va face luând în considerare nota cea mai mare la limba română (scris) și apoi, dacă se impune, matematică (scris).

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Criteriul de departajare este reprezentat de nota calculată ca medie aritmetică a mediei de absolvire a facultății și a mediei la examenul de finalizare a studiilor.

Acte necesare pentru înscriere:

LICENȚĂ

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • certificat de naștere în copie legalizată;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara, o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • cerere de înscriere;
 • dosar plic.

MASTER

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs: orfani, copiii personalului didactic aflat în activitate (din învățământul preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

DOCTORAT

Informații suplimentare referitoare la admitere se găsesc accesând pagina ADMITERE DOCTORAT sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 

REGULAMENTE:

BROȘURĂ ADMITERE 2016

TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017SITUAȚIA LOCURILOR RĂMASE LIBERE pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Ciclul de studii universitare de licență – forma de învățământ cu frecvență, pentru anul universitar 2016 – 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Locuri rămase vacante

Buget

Taxa

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură - A

10

30

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

0 50

Protecția plantelor -A

3 17

Agricultură- limba engleză - AP

 

 

Biologie

Biologie - A

3

23

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură - A

7

23

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru -A

3

8

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - A

2

24

TOTAL

 

 

28

175

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură - A

5

42

Peisagistică -A

8 24

Biotehnologii

Inginerie genetică -A

5

17

Silvicultură

Silvicultură -A

-

34

TOTAL

 

 

18

117

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie economică în agricultură - A

10

32

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

7

31

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - AP

6

21

TOTAL

 

 

24

84

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Medicină veterinară -A

-

-

Medicină veterinară – engleză -A

-

21

TOTAL

 

 

-

21

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

-

164

Controlul și expertiza produselor alimentare - A

Protecția consumatorului și a mediului -AP

Extracte și aditivi naturali alimentari -A

TOTAL

 

 

-

164

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

8

27

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

7

35

TOTAL

 

 

15

62

TOTAL USAMVBT

85*

623

* cifra reprez. nr. de locuri pentru români și alți cetățeni din U.E la care se adaugă 0 locuri pentru romi**, 1 loc cu bursă pentru români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat obținută în România și 8 locuri pentru tineri de origine română din rep. Moldova, țări învecinate și diasporă finanțate de la bugetul de stat.

** locurile pentru romi alocate și aprobate au fost ocupate și confirmate în sesiunea IULIE 2016


SITUAȚIA LOCURILOR RĂMASE LIBERE pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Ciclul de studii universitare de licență - forma de învățământ ID/IFR, pentru anul universitar 2016 - 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Locuri rămase vacante

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

29

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR - A

59

TOTAL

 

 

88

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură IFR- AP

50

TOTAL

 

 

50

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură ID- A

70

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism ID-A

136

TOTAL

 

 

206

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare  IFR – AP

85

Controlul și expertiza produselor alimentare IFR- AP

TOTAL

 

 

85

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie IFR- AP

28

TOTAL

 

 

28

TOTAL USAMVBT

457


Repartizarea locurilor cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România

Domeniul de licență

Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

1

Grand Total

1

Repartizarea locurilor cu finanțare totală sau parțială din bugetul MENCȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, absolvenți de bacalaureat în alte state, finanțate de la bugetul de stat

 1. Domeniul de licență

Nr. locuri cu bursa

Silvicultură

1

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

1

Medicină veterinară

2

Agronomie

3

Zootehnie

1

Grand Total

8


SITUAȚIA LOCURILOR RĂMASE LIBERE pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Ciclul de studii universitare de master, pentru anul universitar 2016 – 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

Locuri bugetate

Locuri cu taxă

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură ecologică

- 27

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

- 24

Sisteme de producere a furajelor

- 27

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

- 23

Protecție și expertizare fitosanitară

- 20

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

- 32

Ingineria mediului

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

- 36

 

TOTAL

- 189

HORTICULTURĂ
și
SILVICULTURĂ

Biotehnologii

Manipularea genetică la plante

- 50

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

- 29

Horticultură

Securitatea  și calitatea produselor horticole primare

4 37

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

- 28

Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală

- 50

Tehnici în proiectarea și amenajarea peisajului

- 50

Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole

- 30

Silvicultură

Diversitatea ecosistemelor forestiere

- 33

TOTAL

4 307

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

-

29

Agribusiness

-

31

Administrarea afacerilor agricole

-

26

Management în alimentație publică și agroturism

-

25

TOTAL

-

111

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologică multifuncțională integrată a principiilor bioactive naturale –SPE-

- 36

Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare

- 35

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP-

- 35

Aliment -nutriție umană

- 35

Aliment – Nutriție umană/Food -  Human nutrition (engl.)

- 50

TOTAL

- 191

ZOOTENHIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriție și bază furajeră

-

34

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere

1

37

Biotehnologii

Reproducere asistată la animale

-

36

 

TOTAL

1

107

TOTAL

 

 

5*

905

*cifra reprez. nr. de locuri pentru români și alți cetățeni din U.E la care se adaugă 1 loc pentru romi, 0** locuri pentru tinerii de origine română din republica Moldova, țări învecinate și diasporă din care 0** cu bursă.

** locurile alocate și aprobate au fost ocupate și confirmate în sesiunea IULIE 2016


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2016-09-08
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara