Ultimele Noutati
Conferința privind sprijinirea producãtorilor locali
 
Iun
08
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Conferința privind sprijinirea producãtorilor locali
Anunturi
Negociere Contract Colectiv de Munca
Negociere Contract Colectiv de Munca
Propunere modificare Carta universitara
Propunere modificare Carta universitara
Inscrieri la programul de formare psihopedagogica
DPPD
Examen de admitere la gradul didactic I
DPPD
Planul de management integrat pentru ROSCI0109 si ROSPA0095
Varianta DRAFT
PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI – BEUSNITA
ROSCI 0031 SI ROSPA 0020 CHEILE NEREI - BEUSNITA
Planul de Management integrat pentru
ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Program Purdue University
Program Purdue University
Burse de studiu Monsanto
Burse de studiu Monsanto
Ocuparea posturilor didactice
Ocuparea posturilor didactice
Consultare Regulamente arii protejate
Consultare Regulamente arii protejate
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2016 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

CALENDARUL ADMITERII 2016

ADMITERE ONLINE

CENTRE REGIONALE DE ÎNSCRIERI 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidaților cu aceeași medie de bacalaureat se va face luând în considerare nota cea mai mare la limba română (scris) și apoi, dacă se impune, matematică (scris).

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Criteriul de departajare este reprezentat de nota calculată ca medie aritmetică a mediei de absolvire a facultății și a mediei la examenul de finalizare a studiilor.

Acte necesare pentru înscriere:

LICENȚĂ

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • certificat de naștere în copie legalizată;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara, o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • cerere de înscriere;
 • dosar plic.

MASTER

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs: orfani, copiii personalului didactic aflat în activitate (din învățământul preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

DOCTORAT

 • fișa de înscriere (formular tip);
 • curriculum vitae (format european);
 • lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • copii legalizate după:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);
  • documentul administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);
  • diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);
 • copie după cartea de identitate (nelegalizată);
 • adeverință de absolvire master în original pt. candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2014-2015;
 • certificat de competență lingvistică (excepție fac absolvenții din 2014 și 2015);
 • chitanța în original care dovedește plata taxei de înscriere la concursul de admitere.

REGULAMENTE:

BROȘURĂ ADMITERE 2016

TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de licență – forma de învățământ cu frecvență, pentru anul universitar 2016 – 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

 

Nr. max. de locuri buget+taxă
(ARACIS)
 

Nr. locuri admitere 2016

Buget

Taxa

Total

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură - A

100

76

104

180

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

50

Protecția plantelor -A

30

Agricultură- limba engleză - AP

50

-

50

50

Biologie

Biologie - A

60

25

35

60

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură - A

100

25

75

100

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru -A

50

25

25

50

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - A

50

25

25

50

TOTAL

 

 

490

176

314

490

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură - A

75

55

70

125

Peisagistică -A

50

Biotehnologii

Inginerie genetică -A

40

22

18

40

Silvicultură

Silvicultură -A

80

38

42

80

TOTAL

 

 

245

115

140

245

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie economică în agricultură - A

60

28

32

60

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

60

28

32

60

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - AP

50

28

22

50

TOTAL

 

 

170

84

86

170

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Medicină veterinară -A

150

97

53

150

Medicină veterinară – engleză -A

30

-

30

30

TOTAL

 

 

180

97

83

180

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

50

85

165

250

Controlul și expertiza produselor alimentare - A

75

Protecția consumatorului și a mediului -AP

75

Extracte și aditivi naturali alimentari -A

50

TOTAL

 

 

250

85

165

250

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

80

50

30

80

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

60

21

39

60

TOTAL

 

 

140

71

69

140

TOTAL USAMVBT

1475

628*

847

1475

* cifra reprez. nr. de locuri pentru români și alți cetățeni din U.E la care se adaugă 2 locuri pentru romi, 1 loc cu bursă pentru români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat obținută în România și 8 locuri pentru tineri de origine română din rep. Moldova, țări învecinate și diasporă finanțate de la bugetul de stat.

 • Avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 03.06.2016 și aprobat în Ședința Senatului din 07.06.2016

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2016 – 2017, licență – ID/IFR,

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

 

Nr. max. de locuri taxă
 ARACIS

Nr. locuri admitere 2016

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

50

50

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR - A

75

75

TOTAL

 

 

125

125

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură IFR- AP

50

50

TOTAL

 

 

50

50

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură ID- A

75

75

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism ID-A

150

150

TOTAL

 

 

225

225

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare  IFR – AP

50

50

Controlul și expertiza produselor alimentare IFR- AP

50

50

TOTAL

 

 

100

100

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie IFR- AP

30

30

TOTAL

 

 

30

30

TOTAL USAMVBT

530

530

 • Aprobat în Ședința Senatului universitar din 07.06.2016

Repartizarea locurilor cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România

Domeniul de licență

Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

1

Grand Total

1

 

Repartizarea locurilor cu finanțare totală sau parțială din bugetul MENCȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, absolvenți de bacalaureat în alte state, finanțate de la bugetul de stat

 1. Domeniul de licență

Nr. locuri cu bursa

Silvicultură

1

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

1

Medicină veterinară

2

Agronomie

3

Zootehnie

1

Grand Total

8

 

 


Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de master,
pentru anul universitar 2016 – 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

Nr.max. de studenti

Locuri bugetate

Locuri cu taxă

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură ecologică

 

200

13

27

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

13

27

Sisteme de producere a furajelor

12

28

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

12

28

Protecție și expertizare fitosanitară

12

28

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

50

18

32

Ingineria mediului

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

50

12

38

 

TOTAL

300

92

208

HORTICULTURĂ
și
SILVICULTURĂ

Biotehnologii

Manipularea genetică la plante

50

-

50

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

50

20

30

Horticultură

Securitatea  și calitatea produselor horticole primare

50

12

38

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

50

20

30

Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală

50

-

50

Tehnici în proiectarea și amenajarea peisajului

50

-

50

Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole

50

20

30

Silvicultură

Diversitatea ecosistemelor forestiere

50

16

34

TOTAL

400

88

312

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

 

200

18

32

Agribusiness

18

32

Administrarea afacerilor agricole

17

33

Management în alimentație publică și agroturism

17

33

TOTAL

200

70

130

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologică multifuncțională integrată a principiilor bioactive naturale –SPE-

 

 

250

14

36

Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare

14

36

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP-

15

35

Aliment -nutriție umană

15

35

Aliment – Nutriție umană/Food -  Human nutrition (engl.)

-

50

TOTAL

250

58

192

ZOOTENHIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriție și bază furajeră

 

150

14

53

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere

13

53

Biotehnologii

Reproducere asistată la animale

50

14

53

 

TOTAL

200

41

159

TOTAL

 

 

1350

349*

1001

*cifra reprez. nr. de locuri pentru români și alți cetățeni din U.E la care se adaugă 1 loc pentru romi, 5 locuri pentru tinerii de origine română din republica Moldova, țări învecinate și diasporă din care 2 cu bursă.

Aprobat în ședința Senatului universitar din 07.06.2016

 

Repartizarea locurilor cu finanțare totală sau parțială din bugetul MENCȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă

Domeniul de master

Cu bursă

Fără bursă

Agronomie

1

1

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

1

1

Zootehnie

-

1

Total

2

3

Cifra aprobată este 5 locuri din care 2 locuri cu bursă.

Aprobat în ședința Senatului universitar din 07.06.2016

 

Rector
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Carolina Popa


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2016-07-22
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2016. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara